Zarządzenie Nr 0050.185.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 grudnia      2018 r


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
  zarzadzenie_nr_0050.185.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.184.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 grudnia      2018 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  zarzadzenie_nr_0050.184.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.183.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 grudnia      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
  zarzadzenie_nr_0050.183.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.182.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia      2018 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  zarzadzenie_nr_0050.182.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.181.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia      2018 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
  zarzadzenie_nr_0050.181.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.178.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia      2018 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  zarzadzenie_nr_0050.178.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.177.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
  zarzadzenie_nr_0050.177.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.176.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 grudnia      2018 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
  zarzadzenie_nr_0050.176.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.174.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 grudnia      2018 r


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu
  zarzadzenie_nr_0050.174.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.172.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 grudnia      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
  zarzadzenie_nr_0050.172.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.171.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 grudnia      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
 zarzadzenie_nr_0050.171.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.170.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 grudnia      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
  zarzadzenie_nr_0050.170.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.169.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 grudnia      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
 zarzadzenie_nr_0050.169.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.168.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 grudnia      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
 zarzadzenie_nr_0050.168.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.167.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 grudnia      2018 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
 zarzadzenie_nr_0050.167.2018.pdf 
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.166.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 listopada      2018 r


w sprawie powierzenia do wykonywania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego dot. palenia w kotłach c.o. w sezonie grzewczym 2018/2019 w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowskiej 148 oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywieckiej 4 w Ślemieniu.
   zarzadzenie_nr_0050.166.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.165.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 listopada      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.165.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.164.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 listopada      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.164.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.162.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 listopada      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
   zarzadzenie_nr_0050.162.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.160.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 listopada      2018 r


w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej, rocznej w Urzędzie Gminy Ślemień.
  zarzadzenie_nr_0050.160.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.157.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 13 listopada      2018 r


w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Ślemień tabletów do użytku służbowego
  zarzadzenie_nr_0050.157.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.156.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 października      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  zarzadzenie_nr_0050.156.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.155.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 października      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
  zarzadzenie_nr_0050.155.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.154.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 26 października      2018 r


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za III kwartał 2018 roku
  zarzadzenie_nr_0050.154.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.153.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.153.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.152.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.152.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.151.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
zarzadzenie_nr_0050.151.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.150.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.150.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.149.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.149.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.148.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.148.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.147.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.147.2018.pdf
uzasadnienie_zarzadzenie_nr_0050.147.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.146.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r


w sprawie powołania komisji przetargowej
zarzadzenie_nr_0050.146.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.145.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 października      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.145.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.144.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 października      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.144.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.143.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 września      2018 r


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
zarzadzenie_nr_0050.143.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.142.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 września      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.142.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.141.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 września      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.141.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.140.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r


w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła".
zarzadzenie_nr_0050.140.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.139.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.139.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.138.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
zarzadzenie_nr_0050.138.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.137.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.137.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.136.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.136.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.135.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
zarzadzenie_nr_0050.135.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.134.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r


w sprawie powołania komisji ds. przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
zarzadzenie_nr_0050.134.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.133.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 września      2018 r


w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Ślemień na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne
zarzadzenie_nr_0050.133.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.132.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 września      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.132.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.131.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 września      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.131.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.130.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 września      2018 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
zarzadzenie_nr_0050.130.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.129.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 września      2018 r


w sprawie dokonania zgłoszeń uzupełniających do Gminnej Komisji Wyborczej w Ślemieniu
zarzadzenie_nr_0050.129.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.128.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia      2018 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.128.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.127.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia      2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.127.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.126.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 sierpnia      2018 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
zarzadzenie_nr_0050.126.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________