Rejestr zmian

Lp. Typ Data i osoba Treść
1 Przetarg 2020-11-23
Józefiak Tomasz
Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zobacz
2 Treść 2020-11-18
Czernek Krzysztof
Kadencja 2018-2023 zobacz
3 Treść 2020-11-18
Czernek Krzysztof
Uchwały Rady Gminy w Ślemieniu 2020 zobacz
4 Przetarg 2020-11-16
Józefiak Tomasz
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2020 r. zobacz
5 Przetarg 2020-11-16
Józefiak Tomasz
Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest :"Dostawa i montaż nagłośnienia na potrzeby Centrum Społeczno ? Kulturalnego w Ślemieniu". Projekt "Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. zobacz
6 Treść 2020-11-13
Czernek Krzysztof
Zarządzenia 2020 zobacz
7 Przetarg 2020-10-19
Józefiak Tomasz
Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest" Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarze ok. 125 ha pod projekt sieci wodno - kanalizacyjnej w Sołectwie Las i Kocoń oraz przepompowni w Gminie Ślemień". zobacz
8 Przetarg 2020-10-02
Józefiak Tomasz
Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publiczbnych, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania, pn. ?Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych?.Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ), Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ? RIT. zobacz
9 Treść 2020-10-01
Czernek Krzysztof
Komunikat dotyczączy Koordynatora ds. dostępności zobacz
10 Przetarg 2020-09-14
Józefiak Tomasz
Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ), Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ? RIT. zobacz

[Liczba odsłon: 2272245]

przewiń do góry