Uchwały Rady Gminy w Ślemieniu 2022

Uchwały z dnia 22.12.2022

Uchwała nr LI.315.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_li-315-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_li-315-2022.pdf

Uchwała nr LI.314.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_li-314-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_li-314-2022.pdf

Uchwała nr LI.313.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku

/pliki/ugslemien/uchwala_li-313-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_li-313-2022.pdf

Uchwała nr LI.312.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego

/pliki/ugslemien/uchwala_li-312-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_li-312-2022.pdf

Uchwały z dnia 07.12.2022

Uchwała nr L.311.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_l-311-2022.pdf

Uchwała nr L.310.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_l-310-2022.pdf

Uchwała nr L.309.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr III.15.2018 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_l-309-2022.pdf

Uchwała nr L.308.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.234.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 09.12.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

/pliki/ugslemien/uchwala_l-308-2022.pdf

Uchwały z dnia 23.11.2022

Uchwała nr XLIX.307.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xlix-307-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlix-307-2022.pdf

Uchwała nr XLIX.306.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały NR XLV.282.2022 Rady Gminy z dnia 22.06.2022r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kocoń, Gmina Ślemień lata 2022-2029

/pliki/ugslemien/uchwala_xlix-306-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlix-306-2022.pdf

Uchwała nr XLIX.305.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xlix-305-2022.pdf

Uchwała nr XLIX.304.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xlix-304-2022.pdf

Uchwała nr XLIX.303.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2023

/pliki/ugslemien/uchwala_xlix-303-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlix-303-2022.pdf

Uchwała nr XLIX.302.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ślemień na rok 2023

/pliki/ugslemien/uchwala_xlix-302-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlix-302-2022.pdf

Uchwała nr XLIX.301.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

/pliki/ugslemien/uchwala_xlix-301-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlix-301-2022.pdf

Uchwała nr XLIX.300.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xlix-300-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlix-300-2022.pdf

Uchwały z dnia 27.10.2022

Uchwała nr XLVIII.299.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xlviii-299-2022.pdf

Uchwała nr XLVIII.298.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xlviii-298-2022.pdf

Uchwała nr XLVIII.297.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

/pliki/ugslemien/uchwala_xlviii-297-2022.pdf

Uchwała nr XLVIII.296.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnych boisk ogólnodostępnych w Lasie

/pliki/ugslemien/uchwala_xlviii-296-2022.pdf

Uchwała nr XLVIII.295.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Konfederackiej na ulicę Skalną zlokalizowanej w miejscowości Kocoń

/pliki/ugslemien/uchwala_xlviii-295-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlviii-295-2022.pdf

Uchwała nr XLVIII.294.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

/pliki/ugslemien/uchwala_xlviii-294-2022.pdf

Uchwała nr XLVIII.293.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr III.15.2018 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xlviii-293-2022.pdf

Uchwały z dnia 28.09.2022

Uchwała nr XLVII.292.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xlvii-292-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlvii-292-2022.pdf

Uchwała nr XLVII.291.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xlvii-291-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlvii-291-2022.pdf

Uchwała nr XLVII.290.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xlvii-290-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlvii-290-2022.pdf

Uchwała nr XLVII.288.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie nadania Statutu "Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny" w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/uchwala_xlvii-288-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlvii-288-2022.pdf

Uchwała nr XLVII.287.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr III.15.2018 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xlvii-287-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlvii-287-2022.pdf

Uchwała nr XLVII.286.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ślemień na rok szkolny 2022/2023

/pliki/ugslemien/uchwala_xlvii-286-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlvii-286-2022.pdf

Uchwały z dnia 25.07.2022

Uchwała nr XLVI.285.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xlvi-285-2022.pdf

Uchwała nr XLVI.284.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xlvi-284-2022.pdf

Uchwała nr XLVI.283.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/82/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/uchwala_xlvi-283-2022.pdf

Uchwały z dnia 22.06.2022

Uchwała nr XLV.282.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kocoń, Gmina  Ślemień na lata 2022-2029

/pliki/ugslemien/uchwala_xlv-282-2022.pdf

Uchwała nr XLV.281.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ślemień absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xlv-281-2022.pdf

Uchwała nr XLV.280.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2021 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xlv-280-2022.pdf

Uchwała nr XLV.279.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xlv-279-2022.pdf

Uchwała nr XLV.278.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

/pliki/ugslemien/uchwala_xlv-278-2022.pdf

Uchwały z dnia 05.05.2022

Uchwała nr XLIII.274.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.141.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xliii-274-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xliii-274-2022.pdf

Uchwała nr XLIII.273.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII.262.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.141.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xliii-273-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xliii-273-2022.pdf

Uchwała nr XLIII.272.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Żywieckiego do wykonania zadania publicznego pn:"Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798"

/pliki/ugslemien/uchwala_xliii-272-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xliii-272-2022.pdf

Uchwała nr XLIII.271.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/uchwala_xliii-271-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xliii-271-2022.pdf

Uchwała nr XLIII.270.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego: "Świetlica dla dzieci i młodzieży w Centrum Społeczno - Kulturalnym w Ślemieniu"

/pliki/ugslemien/uchwala_xliii-270-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xliii-270-2022.pdf

Uchwała nr XLIII.269.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie powołania członków rady Muzeum "Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu"

/pliki/ugslemien/uchwala_xliii-269-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xliii-269-2022.pdf

Uchwała nr XLIII.268.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum "Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu"

/pliki/ugslemien/uchwala_xliii-268-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xliii-268-2022.pdf

Uchwały z dnia 29.03.2022

Uchwała nr XLII.267.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ślemień na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie zmian w budżecie i WPF

/pliki/ugslemien/uchwala_xlii-267-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlii-267-2022.pdf

Uchwała nr XLII.266.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xlii-266-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlii-266-2022.pdf

Uchwała nr XLII.265.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XL.253.2022 z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xlii-265-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlii-265-2022.pdf

Uchwała nr XLII.264.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xlii-264-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlii-264-2022.pdf

Uchwała nr XLII.263.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi

/pliki/ugslemien/uchwala_xlii-263-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlii-263-2022.pdf

Uchwała nr XLII.262.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.141.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xlii-262-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlii-262-2022.pdf

Uchwała nr XLII.261.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Ślemień nieruchomości nr 1410/7, 1411/6, 1428/17 położonych w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/uchwala_xlii-261-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlii-261-2022.pdf

Uchwała nr XLII.260.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi i spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym, a także regulaminu tego handlu

/pliki/ugslemien/uchwala_xlii-260-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlii-260-2022.pdf

Uchwała nr XLII.259.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

/pliki/ugslemien/uchwala_xlii-259-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlii-259-2022.pdf

Uchwała nr XLII.258.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ślemieniu na lata 2022-2024

/pliki/ugslemien/uchwala_xlii-258-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlii-258-2022.pdf

Uchwała nr XLII.257.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ślemień na lata 2022-2024

/pliki/ugslemien/uchwala_xlii-257-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xlii-257-2022.pdf

Uchwały z dnia 07.03.2022

Uchwała nr XLI.256.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xli-256-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xli-256-2022.pdf

Uchwała nr XLI.255.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xli-255-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xli-255-2022.pdf

Uchwały z dnia 17.02.2022

Uchwała nr XL.254.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xl-254-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xl-254-2022.pdf

Uchwała nr XL.253.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xl-253-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xl-253-2022.pdf

Uchwała nr XL.252.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX.245.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ślemień dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania

/pliki/ugslemien/uchwala_xl-252-2022.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_xl-252-2022.pdf

 

Uchwały z dnia 03.02.2022

 

Uchwała nr XXXIX.251.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxix-251-2022.pdf

Uchwała nr XXXIX.250.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślemień w 2022 roku

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxix-250-2022.pdf

Uchwała nr XXXIX.249.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxix-249-2022.pdf

Uchwała nr XXXIX.248.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxix-248-2022.pdf

Uchwała nr XXXIX.246.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxix-246-2022.pdf

Uchwała nr XXXIX.245.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ślemień dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających  w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxix-245-2022.pdf

Uchwała nr XXXIX.244.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie transportu osoby niepełnosprawnej - mieszkańca gminy Ślemień, biorącego udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxix-244-2022.pdf

Uchwała nr XXXIX.243.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Ślemieniu na 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxix-243-2022.pdf

Uchwała nr XXXIX.242.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ślemieniu na rok 2022

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxix-242-2022.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-16 10:57:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-20 08:46:14
  • Liczba odsłon: 2682
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964509]

przewiń do góry