Uchwała Nr XXIX/ 196 /2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 14 czerwca 2005 roku

w sprawie: opracowania podkładów sytuacyjno-wysokościowych ( mapy ) do celów projektowych dla sołectw Las, Kocoń oraz części Ślemienia

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)


 

Rada Gminy Ślemień postanawia:


§ 1


Przeznaczyć kwotę 85 400 zł na opracowanie podkładów sytuacyjno – wysokościowych (map) do celów projektowych dla sołectw Las, Kocoń oraz części Ślemienia.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 12:23:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:23:47
  • Liczba odsłon: 2165
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808416]

przewiń do góry