Uchwała Nr XXIX/ 199 /2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 14 czerwca 2005

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Ślemień XXVII/190/2005 z dnia 16 maja 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – zadanie 1 etapu I ”

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


Uchyla się uchwałę Rady Gminy Ślemień XXVII/190/2005 z dnia 16 maja 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – zadanie 1 etapu I ”


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 12:26:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:26:58
  • Liczba odsłon: 1912
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2721441]

przewiń do góry