UCHWAŁA nr XX/144/2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 20 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie: podjęcia działań inicjujących utworzenie samorządowej instytucji kultury

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 16  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1997 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  1997 nr 110 poz. 721)

 

Rada Gminy Ślemień postanawia:

§ 1

 

Podjąć działania zmierzające do utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu

§ 2

 

Uchwała ma charakter intencyjny i związana jest z ubieganiem się Gminy Ślemień          
o dofinansowanie projektu p. t. „Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu”       
w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego Działanie
4.1 – Infrastruktura kultury.

§ 3

 

Ostateczne powołanie instytucji Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu uzależnione jest od decyzji Zarządu Województwa Śląskiego, o umieszczeniu inwestycji na liście projektów dofinansowanych.

§ 4

 

Przedmiotem działania powołanej Instytucji będzie:

  1. Działalność muzealne, polegająca na gromadzeniu i udostępnianiu pamiątek o przeszłości ziemi żywieckiej i regionu oraz  o osobach, które tworzyły historię tych ziem.
  2. Działalność edukacyjna, polegająca na prowadzeniu różnego rodzaju zajęć związanych z poznawaniem i kultywowaniem zwyczajów oraz tradycji regionu.
  3. Działalność kulturalno-rozrywkowa, polegająca na organizowaniu różnych imprez typu: prezentacja dawnych rzemiosł, występy zespołów regionalnych, wystawy prac artystów, jarmarków itp.
  4. Działalność społeczno-integracyjna, polegająca na inicjowaniu działania i rozwoju różnych organizacji społecznych, zwiększającego identyfikowanie się mieszkańców z regionem.

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień

 

§ 6  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-22 19:52:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-22 19:52:02
  • Liczba odsłon: 2044
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808211]

przewiń do góry