Uchwała Nr XX/ 166/2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 26 stycznia 2005 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII / 119 /2004 z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Ślemieniu – zadanie 1 Etap I”


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 i art. 23 ust.


Rada Gminy Ślemień postanawia:

§ 1


  1. Przystąpić do remontu drogi gminnej „Szczelinówka” w sołectwie Las.

  2. Przeznaczyć na ten cel kwotę 9 931,50 jako udział własny gminy w odbudowie drogi.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 12:09:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:09:54
  • Liczba odsłon: 2383
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022721]

przewiń do góry