Ewidencja obiektów agroturystycznych


Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem). Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie są to ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem należy pamiętać, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są także zobowiązani do dokonania zgłoszenia.


Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945).


I. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (gospodarstwo agroturystyczne).

Załączniki:

a. Karta informacyjna obiektu.

b. Deklaracja o spełnianiu minimalnych wymagań, co do wyposażenia obiektu.


W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane są:

- kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,

- kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


II. Opłaty:

Wpis do ewidencji – bezpłatnie

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji - 17 zł


III. Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni kalendarzowych.


IV. Jednostka prowadząca sprawę

Referat Inwestycji, Budownictwa i Spraw Rolnych, pokój nr 19, tel. 33 8654-098 wew. 35 e-mail: środowisko@slemien.pl


V. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


VI. Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania do Urzędu Gminy informacji o następujących zmianach:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego,

- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych,


VII. Druki do pobrania

1. Wniosek o wpis do ewidencji

2. Karta informacyjna obiektu

3. Deklaracja o spełnieniu minimalnych warunków, co do wyposażenia obiektu


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-01 11:08:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-01 11:08:21
  • Liczba odsłon: 1191
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964458]

przewiń do góry