ZARZĄDZENIE Nr 0151/13/2008

Wójta Gminy w Ślemieniu z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji celem dokonania przeglądu dokumentów niejawnych.

Na podstawie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2005r, nr 196 poz.1631z póżn. zmian.)


zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuję komisję w składzie:

Przewodniczący: Weronika PĘPEK

Członkowie: Elżbieta GÓRNA

Katarzyna KRZAK

§ 2

Komisja do dnia 10.03. 2008 roku przeprowadzi w Urzędzie Gminy przegląd dokumentów niejawnych w zakresie ich dalszej przydatności w działalności służbowej oraz wytypuje dokumenty, którym ze względu na ich dalszą przydatność należy przedłużyć okres ochronny.


§ 3

Z powyższych czynności komisja sporządzi i przedstawi mi do zatwierdzenia: protokół zniszczenia dokumentów nieprzydatnych w działalności służbowej oraz protokół dokumentów którym należy przedłużyć okres ochronny.

§ 4


Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych – Jerzy KNAPEK.


§5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 11:33:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:33:36
  • Liczba odsłon: 2363
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022749]

przewiń do góry