Zarządzenie Nr 0151/5/2008

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 stycznia 2008 roku
w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XI/82/2007 Rady Gminy Ślemień z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania zarządzam co następuje:§ 1

Powołuję komisję opiniującą wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w składzie:


  1. Małgorzata Pępek – Wójt – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji.

  2. Jadwiga Miniewicz – przedstawiciel związku zawodowego – członek komisji.

  3. Pani Edyta Gołek – Dyrektor Zespołu Szkół w Ślemieniu – członek komisji.

  4. Krystyna Szczelina – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ślemieniu – członek komisji.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Alicji Wątroba – inspektorowi Urzędu Gminy Ślemień.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 12:19:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:19:52
  • Liczba odsłon: 2019
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808401]

przewiń do góry