Zarządzenie Nr 0050.111.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 grudnia 2016 r


w sprawie planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.

zarzadzenie_nr_0050.111.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.109.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 grudnia 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

zarzadzenie_nr_0050.109.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.106.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 grudnia 2016 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2016 rok.

zarzadzenie_nr_0050.106.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.105.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia 2016 r


w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Ślemień i jej jednostkach organizacyjnych.

zarzadzenie_nr_0050.105.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.104.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

zarzadzenie_nr_0050.104.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.103.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia 2016 r


w sprawie przekazania prowadzenia obsługi finansowo księgowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ślemieniu.

zarzadzenie_nr_0050.103.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.102.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 grudnia 2016 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

zarzadzenie_nr_0050.102.2016.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.101.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 grudnia 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

zarzadzenie_nr_0050.101.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.100.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 grudnia 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

zarzadzenie_nr_0050.100.2016.pdf _______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.98.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 7 grudnia 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016

zarzadzenie_nr_0050.98.2016.pdf _______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.97.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 grudnia 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016

zarzadzenie_nr_0050.97.2016.pdf _______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.96.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 grudnia 2016 r


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej wyposażenia Śląskiego Systemu Informacji turystycznej na okoliczności zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za audioprzewodniki oraz okoliczności przekazania ich z Gminnej Biblioteki w Ślemieniu do Żywieckiego Parku Etnograficznego .

zarzadzenie_nr_0050.96.2016.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.95.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 grudnia 2016 r


w sprawie przeprowadzonej kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu .

zarzadzenie_nr_0050.95.2016.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.94.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 1 grudnia 2016 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2016 rok .

zarzadzenie_nr_0050.94.2016.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.93.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 1 grudnia 2016 r


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego dot. zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2016/2017 roku. .

zarzadzenie_nr_0050.93.2016.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.92.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 listopada 2016 r


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, okresowej w Urzędzie Gminy Ślemień za rok 2016.

zarzadzenie_nr_0050.92.2016.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.91.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 listopada 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

zarzadzenie_nr_0050.91.2016.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.90.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 listopada 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

zarzadzenie_nr_0050.90.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.89.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 listopada 2016 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na rok 2016.

zarzadzenie_nr_0050.89.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.88.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 listopada 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

zarzadzenie_nr_0050.88.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.87.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 16 listopada 2016 r


w sprawie powołania komisji w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.  

zarzadzenie_nr_0050.87.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.86.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 listopada 2016 r


w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026.  

zarzadzenie_nr_0050.86.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.85.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 listopada 2016 r


w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2017.  

zarzadzenie_nr_0050.85.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.84.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 listopada 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.  

  zarzadzenie_nr_0050.84.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.83.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 02 listopada 2016 r


w sprawie przeprowadzeni weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków złożonego przez Zakład Usług Komunalnych Ślemień sp. z o.o.  

  zarzadzenie_nr_0050.83.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.81.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 02 listopada 2016 r


w sprawie powołania komisji przetargowej.  

  zarzadzenie_nr_0050.81.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.80.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 października 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.  

  zarzadzenie_nr_0050.80.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.79.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 października 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.  

zarzadzenie_nr_0050.79.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.78.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 24 października 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.  

zarzadzenie_nr_0050.78.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.77.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 października  2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.  

zarzadzenie_nr_0050.77.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.76.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 października  2016 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na rok 2016.  

  zarzadzenie_nr_0050.76.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.75.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18  października  2016 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.  

zarzadzenie_nr_0050.75.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.74.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 października 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016. 

zarzadzenie_nr_0050.74.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.73.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 października 2016 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.  

zarzadzenie_nr_0050.73.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.72.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 września 2016 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2016 rok. 

zarzadzenie_nr_0050.72.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.70.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 września 2016 r


w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej. 

zarzadzenie_nr_0050.70.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.69.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 września 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016. 

zarzadzenie_nr_0050.69.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.68.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 września 2016 r


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016. 

zarzadzenie_nr_0050.68.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.67.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 września 2016 r


w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie Gminy Ślemień. 

zarzadzenie_nr_0050.67.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.66.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 września 2016 r


w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Ślemień. 

zarzadzenie_nr_0050.66.2016.pdf _______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.65.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 września 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016. 

zarzadzenie_nr_0050.65.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.64.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 16 września 2016 r


w sprawie zmiany zmiany w planach finansowych na rok 2016. 

zarzadzenie_nr_0050.64.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.63.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 września 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016. 

  zarzadzenie_nr_0050.63.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.62.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 września 2016 r


w sprawie powołania komisji ds. przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej. 

  zarzadzenie_nr_0050.62.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.61.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 września 2016 r


w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Ślemień na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 i lata następne. 

zarzadzenie_nr_0050.61.2016.pdf  
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.59.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 sierpnia 2016 r


w sprawie podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowej oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

zarzadzenie_nr_0050.59.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.58.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 sierpnia 2016 r


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2016 roku. 

zarzadzenie_nr_0050.58.2016.pdf  
zarzadzenie_nr_0050.58.2016_zal1.pdf
zarzadzenie_nr_0050.58.2016_zal2.pdf
zarzadzenie_nr_0050.58.2016_zal3.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.57.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 26 sierpnia 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016. 

  zarzadzenie_nr_0050.57.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.56.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 sierpnia 2016 r


w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr.SG.0050.56.2012 Wójta Gminy Ślemień z dnia 16 maja 2012r w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Ślemieniu

zarzadzenie_nr_0050.56.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.55.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 sierpnia 2016 r


w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu

zarzadzenie_nr_0050.55.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.54.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 sierpnia 2016 r


w sprawie powołania Komisji do postępowania z dokumentami z wyborów do Rady Gminy i z wyborów Wójta przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2015r oraz z ponownego głosowania w wyborach Wójta w dniu 30 listopada 2014r.

zarzadzenie_nr_0050.54.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.53.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 sierpnia 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016. 

zarzadzenie_nr_0050.53.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.52.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 sierpnia 2016 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

  zarzadzenie_nr_0050.52.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.51.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 02 sierpnia 2016 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2016 rok

zarzadzenie_nr_0050.51.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.50.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 01 sierpnia 2016 r


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny zgłoszonych gospodarstw domowych w konkursie pt: ,,Najlepiej utrzymane i zadbane gospodarstwa domowe w Gminie Ślemień'' 

zarzadzenie_nr_0050.50.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.49.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 lipca 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016. 

zarzadzenie_nr_0050.49.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.48.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 lipca 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016. 

  zarzadzenie_nr_0050.48.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.47.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 lipca 2016 r


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień sp. z o.o. zadania własnego ,,Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków mieszkalnych w rejonie ul. Grabowej w Ślemieniu''. 

  zarzadzenie_nr_0050.47.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.46.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 lipca 2016 r


w sprawie powołania komisji przetargowej. 

zarzadzenie_nr_0050.46.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.44.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 15 lipca 2016 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016. 

zarzadzenie_nr_0050.44.2016.pdf
_______________________________________________________________________________________