SEKRETARZ GMINY


Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza Gminy należą w szczególności:

 1. Pełnienie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta.
 2. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami pod nieobecność Wójta.
 3. Wykonywanie zadań Kierownika Referatu Organizacyjnego.
 4. Wykonywanie obowiązków W granicach udzielonego upoważnienia przez Wójta.
 5. Prowadzenie rejestru oraz zbioru zarządzeń Wójta.
 6. Przekazywanie Referatom do realizacji zadań wynikających z ustaw, uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta i nadzorowanie przebiegu realizacji oraz terminowości ich wykonania.
 7. Organizowanie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i interwencji mieszkańców (w tym prowadzenie rejestrów i sprawozdań).
 8. Kontrola terminowego przygotowywania materiałów na sesje Rady, posiedzenia Komisji Rady oraz odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz Komisji Rady.
 9. Sporządzanie testamentów w oparciu o Kodeks Cywilny.
 10. Koordynowanie i organizowanie spraw związanych z właściwym przeprowadzeniem i przebiegiem wyborów, spisów i referendów oraz konsultacji społecznych.
 11. Planowanie i koordynowanie zakupów, wdrażanie i nadzór nad systemem informatycznym.
 12. Planowanie kosztów utrzymania Urzędu i rozliczanie się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy.
 13. Zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu w warunkach pokoju i czasu “W”.
 14. Udostępnianie informacji publicznej wraz z nadzorowaniem publikacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu i BIP
 15. Nadzór nad zabezpieczeniem informacji przez administratora danych.
 16. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-14 08:49:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-14 08:57:17
 • Liczba odsłon: 2010
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022794]

przewiń do góry