Uchwała Nr XXIX/ 195 /2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 14 czerwca 2005 rokuw sprawie: uchwalenia realizacji zadań gospodarczych i określenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych wynikających ze strategii gminy realizowanych w 2005 rokuNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.). Rada Gminy Ślemień


Uchwala, co następuje:


§ 1


Przystąpić do programu realizacji zadań gospodarczych – inwestycje i modernizacje na 2005 rok stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do uchwały

Nr XXIX/ 195 /2005 Rady Gminy Ślemień

z dnia 14 czerwca 2005 roku


Program realizacji zadań gospodarczych – inwestycje i modernizacje na 2005 rok


Nazwa zadnia


Źródła finansowania

nakłady

1

2

3

Schronisko w Ślemieniu

Środki EFRR - 420 663,00


568 313,00

Budżet gminy - 147 650,00

ŁĄCZNIE - 568 313,00

Modernizacja drogi gminnej „Ceretnik” w Ślemieniu

Środki EFRR - 580 940,00


791 340,00

Budżet gminy - 210 400 ,00

ŁĄCZNIE - 791 340,00

Integracja społeczeństwa i rozwój kulturalny Ślemienia poprzez dostęp do nowoczesnej świetlicy *

Środki SPO - 384 953,00584 304,00

Promesa MK - 96 238,00

Budżet gminy - 103 112,00

ŁĄCZNIE - 584 304,00

Modernizacja drogi gminnej „Gałasie” w Koconiu

Usuwania klęsk żywiołowych - 90 000,00


139 150,00

Budżet gminy - 49 150,00

ŁĄCZNIE - 139 150,00
* nazwa inwestycji została zmieniona uchwałą Rady Gminy Ślemień Nr XXX/ 204 /2005 z dnia 5 lipca 2005

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 12:28:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:28:26
  • Liczba odsłon: 2360
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022674]

przewiń do góry