Zadania inwestycyjne w 2007 r.


w złotych
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 010 01010 Budowa sieci kanalizacyno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków zadanie 1 Etap I 6 072 878 851 425 0 212 836 A. B. C. … 638589 Urząd Gminy
2. 010 01010 Rozwój Gminy poprzez stację uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową 1 009 695 711 861 291 861 420 000 A. B. C. … 0 Urząd Gminy
3. 921 92195 Polsko-Słowacka inicjatywa nawiązania trwałej współpracy – kulturowy rozwój gmin – KUBA 687961 677 202 0 162 002 A. B. C. … 515200 Urząd Gminy
4. 921 92109 Dokumentacja techniczna na przebudowę GOK w Ślemieniu wraz ze studium wykonalności 17 000 17 000 0 17 000
0 Urząd Gminy
5. 600 60016 Wykonanie dokumentacji technicznej na drogi gminne w Gminie Ślemień 12 000 12 000 0 12 000
0 Urząd Gminy
6. 010 01010 Wykonanie dokumenmtacji technicznej na budowę 3 stacji uzdatniania wody w Ślemieniu 24 000 24 000 0 24 000
0 Urząd Gminy
7. 600 60016 Budowa drogi Przecznej - etap II 300 000 60 000 0 60 000
0 Urząd Gminy
8. 010 01010 Aktualizacja projektu technicznego sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Ślemieniu wraz z aktualizacja studium wykonalności 25 000 25 000 0 25 000
0 Urząd Gminy
9. 010 01010 Wykonanie operatów wodno-prawnych wraz z dokumentacją hydrologiczną z pomiarami przepływu wody na trzech ujęciach w miejscowości Ślemień 42 000 42 000 0 42 000
0 Urząd Gminy
10. 700 70005 Wykonanie audytu energetyvcznego dla budynku komunalnego w Ślemieniu 6 000 6 000 0 6 000
0 Urząd Gminy
11. 010 01010 Inspektorzy nadzoru na suw i wodociąg 15 000 15 000 0 15 000
0 Urząd Gminy
12. 010 01010 Podkłady geodezyjne 32 000 32 000 0 32 000
0 Urząd Gminy
13. 801 80101 Dokumemtacja techniczna na modernizacje szkoły w Ślemieniu wraz ze studium wykonalności 11 000 11 000 0 11 000
0 Urząd Gminy
14. 921 92195 Wykonanie prac dodatkowych na budynku klubu KUBA w Lasie 133 000 133 000 0 133 000
0 Urząd Gminy
15. 700 70005 Zakup działek - oczyszczalnia, k. OSP, przepompownia 30 000 30 000 0 30 000
0 Urząd Gminy
16. 630 63095 Rozwój infrastruktury turystycznej SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO 6 192 769 65 148 0 65 148

Urząd Gminy
17. 700 70005 Dokumentacja techniczna na przebudowę ośrodka zdrowia w Ślemieniu wraz ze studium wykonalności 17 000 17 000 0 17 000

Urząd Gminy
18. 754 75412 Budowa garażu OSP Ślemień 20 000 20 000 0 20 000
0 Urząd Gminy
Ogółem 14 647 303 2 749 636 291861 1 303 986 0 1153789 x* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 12:53:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 12:53:47
  • Liczba odsłon: 2016
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808339]

przewiń do góry