Zarządzenie NR 0050.167.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Ślemień z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.166_2.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ślemień


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.166.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia
2019 roku
 
w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania podatku VAT w Urzędzie Gminy w Ślemieniu


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.165.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.164.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.163.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 oraz zmian w uchwale budżetowej


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.162.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.161.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

Zarządzenie NR 0050.160.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2019 rok


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.159.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 grudnia
2019 roku
 
w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.158.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.157.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.156.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

Zarządzenie NR 0050.155.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 grudnia
2019 roku
 
w sprawie powołania komisji w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego
zarzadzenie_nr_0050.155.2019.pdf


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.154.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień
zarzadzenie_nr_0050.154.2019.pdf


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.153.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 oraz zmian w uchwale budżetowej
zarzadzenie_nr_0050.153.2019.pdf


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.152.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 5 grudnia
2019 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zarzadzenie_nr_0050.152.2019.pdf


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.151.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 5 grudnia
2019 roku
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2019 rok
zarzadzenie_nr_0050.151.2019.pdf


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.150.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 listopada
2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień
zarzadzenie_nr_0050.150.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.149.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 listopada
2019 roku
 
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.149.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.148.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 listopada
2019 roku
 
w sprawie  zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.148.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.147.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 listopada
2019 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.147.2019.pdf 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.146.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 listopada
2019 roku
 
w sprawie powołania komisji do spraw odbioru końcowego zadania inwestycyjnego - operacji pod nazwą: "Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 14135- ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień" objętej pomocą finansową ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
zarzadzenie_nr_0050.146.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.145.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 listopada
2019 roku
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym
zarzadzenie_nr_0050.145.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.144.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 listopada
2019 roku
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
zarzadzenie_nr_0050.144.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.143.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 listopada
2019 roku
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej wyposażenia otrzymanego od Śląskiej Organizacji Turystycznej w ramach projektu "Śląski System Informacji Turystycznej"
zarzadzenie_nr_0050.143.2019.pdf 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.142.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 listopada
2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.142.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.141.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 listopada
2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 oraz zmian w uchwale budżetowej
zarzadzenie_nr_0050.141.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.140.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada
2019 roku
 
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej, rocznej w Urzędzie Gminy Ślemień
zarzadzenie_nr_0050.140.2019.pdf


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.139.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada
2019 roku
 
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 14135 - ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień" realizowanego w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
zarzadzenie_nr_0050.139.2019.pdf


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zarządzenie NR 0050.138.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada
2019 roku
 
w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Gminie Ślemień i jej jednostkach budżetowych


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.137.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada
2019 roku
 
w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027
zarzadzenie_nr_0050.137.2019.pdf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.136.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada
2019 roku
 
w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Ślemień na 2020 rok
zarzadzenie_nr_0050.136.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.135.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada
2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.135.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.134.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada
2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 oraz zmian w uchwale budżetowej
zarzadzenie_nr_0050.134.2019.pdf 


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.133.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 listopada
2019 roku
 
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: Analiza występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejsu pracy dla Urzędu Gminy w Ślemieniu


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.132.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 października
2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.132.2019.pdf


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

Zarządzenie NR 0050.131.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 października
2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemieńna rok 2019 oraz zmian w uchwale budżetowej
zarzadzenie_nr_0050.131.2019.pdf


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

Zarządzenie NR 0050.130.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 października
2019 roku
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2019 rok
zarzadzenie_nr_0050.130.2019.pdf


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.129.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 października
2019 roku
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za III kwartał 2019 roku
zarzadzenie_nr_0050.129.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.128.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia
29 października 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.128.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.127.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia
29 października 2019 roku
 
w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ślemień
zarzadzenie_nr_0050.127.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.126.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia
29 października 2019 roku
 
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zarzadzenie_nr_0050.126.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.125.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia
29 października 2019 roku
 
w sprawie zmiany siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu
zarzadzenie_nr_0050.125.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.124.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 25 października
2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.124.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.123.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia
25 października 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 oraz zmian w uchwale budżetowej
zarzadzenie_nr_0050.123.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.122.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia
25 października 2019 roku
 
w sprawie zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu
  zarzadzenie_nr_0050.122.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.121.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia
15 października 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.121.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.120.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia
15 października 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 oraz zmian w uchwale budżetowej
zarzadzenie_nr_0050.120.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.119.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia
7 października 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.119.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.118.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 października 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 oraz zmian w uchwale budżetowej
zarzadzenie_nr_0050.118.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.117.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 września 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.117.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.116.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 września 2019 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.116.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.115.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2019 rok
zarzadzenie_nr_0050.115.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.114.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 oraz zmian w uchwale budżetowej
zarzadzenie_nr_0050.114.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.113.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 września 2019 roku
 
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Ślemień z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 oraz zmian w uchwale budżetowej
zarzadzenie_nr_0050.113.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.112.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 września 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.112.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.111.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 września 2019 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.111.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.110.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 września 2019 roku
 
w sprawie powołania komisji ds. przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
zarzadzenie_nr_0050.110.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.109.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 września 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.109.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.108.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 oraz zmian w uchwale budżetowej
zarzadzenie_nr_0050.108.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.107.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 16 września 2019 roku
 
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 i lata następne
zarzadzenie_nr_0050.107.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.106.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 września 2019 roku
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Spraw Rolnych
zarzadzenie_nr_0050.106.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.105.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 września 2019 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.105.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.104.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 września 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok i jednostek organizacyjnych Gminy
zarzadzenie_nr_0050.104.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.103.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 9 września 2019 roku
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
zarzadzenie_nr_0050.103.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.102.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 5 września 2019 roku
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2019 rok
zarzadzenie_nr_0050.102.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.101.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 5 września 2019 roku

 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
zarzadzenie_nr_0050.101.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.100.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze 2019 roku
zarzadzenie_nr_0050.100.2019.pdf
zal_1_informacja_oprzebiegu_wykonania_budzetu_za_pierwsze_polrocze_2019_roku.pdf
zal_2_informacja_o_ksztaltowaniu_sie_wpf_w_i_polroczu_2019.pdf
zal_3.1_informacja_o_wykonaniu_planu_finansowego_gok_w_i_polroczu_2019.pdf
zal_3.2_informacja_o_wykonaniu_planu_finansowego_gbp_w_i_polroczu_2019.pdf
zal_3.3_informacja_o_wykonaniu_planu_finansowego_zpe_w_i_polroczu_2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.99.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.99.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.98.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 oraz zmian w uchwale budżetowej
zarzadzenie_nr_0050.98.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.97.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie wyrażebnia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu

zarzadzenie_nr_0050.97.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.96.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień sp. z o.o. zadania własnego Gminy Ślemień w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych

zarzadzenie_nr_0055.96.2019.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.95.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji rządowego programu "Dobry start"

/pliki/ugslemien/zarzadzenie_nr_0055.95.2019.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.94.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

zarzadzenie_nr_0050.94.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.92.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie powołania Komisji ds. oceny Zapytania ofertowego

zarzadzenie_nr_0055.92.2019.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.91.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy
zarzadzenie_nr_0050.91.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.90.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.90.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.89.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok
zarzadzenie_nr_0050.89.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.88.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 lipca 2019 roku
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za II kwartał 2019 roku
  zarzadzenie_nr_0050.88.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.87.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 lipca 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.87.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.86.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 lipca 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 019 oraz zmian w uchwale budżetowej

  zarzadzenie_nr_0050.86.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.85.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 lipca 2019 roku
 
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla wydatków dofinansowanych z dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie "Inicjatywa Sołecka" w 2019 roku.

zarzadzenie_nr_0055.85.2019.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.84.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 lipca 2019 roku
 
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu" realizowanego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  zarzadzenie_nr_0050.84.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.82.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 5 lipca 2019 roku

 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy
zarzadzenie_nr_0050.82.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.81.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 5 lipca 2019 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.81.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.80.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 lipca 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień
zarzadzenie_nr_0050.80.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.79.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 lipca 2019 roku
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2019 rok
zarzadzenie_nr_0050.79.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.78.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 czerwca 2019 roku
 
w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upałów w Urzędzie Gminy Ślemień
zarzadzenie_nr_0050.78.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.77.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.77.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie NR 0050.76.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Żywieckiego Parku Etnograficznego za rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.76.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.75.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu za rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.75.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.74.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu za rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.74.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.73.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmiany dysponentów budżetowych i zmiany w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.73.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.72.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień
zarzadzenie_nr_0050.72.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.71.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na 2019 rok
zarzadzenie_nr_0050.71.2019.pdf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.70.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 czerwca 2019 roku
 
w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upałów w Urzędzie Gminy Ślemień
zarzadzenie_nr_0050.70.2019.pdf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.69.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 czerwca 2019 roku
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
zarzadzenie_nr_0050.69.2019.pdf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.68.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.68.2019.pdf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.67.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 18 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019 oraz zmian w uchwale budżetowej
zarzadzenie_nr_0050.67.2019.pdf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie NR 0050.66.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 13 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2019 rok
zarzadzenie_nr_0050.66.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.65.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 czerwca 2019 roku
 
w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upałów w Urzędzie Gminy Ślemień
zarzadzenie_nr_0050.65.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.64.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.64.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.63.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 czerwca 2019 roku
 
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.63.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.62.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.62.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.61.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 czerwca 2019 roku
 
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
zarzadzenie_nr_0050.61.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.60.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 03 czerwca 2019 roku
 
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego
zarzadzenie_nr_0050.60.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.59.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2019 roku
 
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Ślemień za rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.59.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.58.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2019 roku
 
w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu funduszu sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.57.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.57.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

  Zarządzenie Nr 0050.56a.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 maja 2019 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.56a.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.56.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
zarzadzenie_nr_0050.56.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.55.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 maja 2019 roku
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2019 rok
zarzadzenie_nr_0050.55.2019.pdf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.54.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 maja 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.54.2019.pdf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.53.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 maja 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.53.2019.pdf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.52.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 maja 2019 roku
 
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
zarzadzenie_nr_0050.52.2019.pdf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.51.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 maja 2019 roku
 
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ślemień , objętej księgą wieczystą BB1Z/00067726/0, położonej w miejscowości Kocoń gmina Ślemień
zarzadzenie_nr_0050.51.2019.pdf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.50.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 20 maja 2019 roku
 
w sprawie powołania komisji przetargowej

zarzadzenie_nr_0050.50.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.49.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 maja 2019 roku
 
w sprawie powołania Dyrektora Żywieckiego Parku Etnograficznego - "Muzeum w organizacji".

zarzadzenie_nr_0055.49.2019.pdf
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.48.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 maja 2019 roku
 
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości dla Projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oso priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego"


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.47.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 maja 2019 roku
 
w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w 2019 roku

zarzadzenie_nr_0050.47.2019.pdf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Zarządzenie Nr 0050.46.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 maja 2019 roku
 
w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Ślemień na lata 2019-2021
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Zarządzenie Nr 0050.45.2019

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 10 maja 2019 roku
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: "E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego" Nr POPC.03.01.00-00-0097/18
zarzadzenie_nr_0050.45.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.44.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 maja 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.44.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.43.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 maja 2019 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.43.2019.pdf  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.42.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 maja 2019 roku
 
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ślemieniu.
zarzadzenie_nr_0050.42.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.41.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.41.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.40.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 30 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.40.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.39.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za I kwartał 2019 roku
zarzadzenie_nr_0050.39.2019.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.38.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.38.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.37.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
zarzadzenie_nr_0050.37.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

  Zarządzenie Nr 0050.36.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu, 34-323 Ślemień, ul. Szkolna 1.
zarzadzenie_nr_0050.36.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.35.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
zarzadzenie_nr_0050.35.2019.pdf
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.34.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 4 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.33.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 marca 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.32.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 29 marca 2019 roku
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.31.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 marca 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.30.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 marca 2019 roku
 
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.29.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 27 marca 2019 roku
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.28.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 marca 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.27.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 marca 2019 roku
 
w sprawie podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.26.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 22 marca 2019 roku
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.25.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 marca 2019 roku

 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
   zarzadzenie_nr_0050.25.2019.pdf.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.24.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 marca 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.23.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 marca 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.22.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 marca 2019 roku
 
w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.21.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 marca 2019 roku
 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ślemień na 2019 rok

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.20.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 marca 2019 roku
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2019 rok

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.19.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 marca 2019 roku
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za IC kwartał 2018 roku
  zarzadzenie_nr_0050.19.2019.pdf

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.18.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 1 marca 2019 roku
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu, 34-323 Ślemień, ul. Szkolna 1

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.17.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 26 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Gminy w Ślemieniu

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.16.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.15.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 21 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.14.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.13.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 lutego 2019 roku
 
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.12.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 08 lutego 2019 roku
 
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.163.2018 Wójta Gminy Ślemień z dnia 29.11.2018 roku w sprawie powierzenia do wykonywania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego dot. zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2018/19

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.11.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 8 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.10.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 08 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.9.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 07 lutego 2019 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w 2019 roku

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.8.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 04 lutego 2019 roku
 
w sprawie wprowadzenia Procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy w Ślemieniu

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.6.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 23 stycznia 2019 roku
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.5.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.4.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 11 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
Zarządzenie Nr 0050.3.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 stycznia 2019 roku
 
w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Ślemieniu na 2019 rok


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Zarządzenie Nr 0050.2.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 stycznia 2019 roku

 

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Ślemień i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy

 

zarzadzenie_nr_0050.2.2019.pdf

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

 

Zarządzenie Nr 0050.1.2019
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 2 stycznia 2019 roku

 

 

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Ślemień na 2019 rok
zarzadzenie_nr_0050.1.2019.pdf

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-16 14:13:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-25 12:33:39
  • Liczba odsłon: 1125
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808297]

przewiń do góry