Uchwała Nr. XXII/159/2004

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 30 grudnia 2004r

w sprawie:wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ślemień

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. I art.22 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorzadzie

gminnym /test jednolity Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001r z póżn.zm /Rada Gminy w Ślemieniu

uchwala:

§1


W załączniku Nr.2 do Statutu Gminy Ślemień “Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych”

skreśla się pkt.1 o brzmieniu -Gminny Ośrodek Kultury “Jemioła” w Ślemieniu oraz pkt.2 o brzmieniu – Świetlica Wiejska w Lasie

§2

Pozostałe postanowienia załącznika Nr.2 Statutu Gminy Ślemien nie ulegają zmianie

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 11:18:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 11:18:10
  • Liczba odsłon: 2096
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808167]

przewiń do góry