Uchwała Nr II/18/2006

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 6 grudnia 2006 rokuw sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i specjalnego dla Wójta Gminy Ślemień.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z póź, zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223, z póź. zm.)


Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:§ 1

Ustala się dla Pani Małgorzaty Pępek Wójta Gminy Ślemień

  1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.429,00 zł brutto

  2. Dodatek za wysługę lat 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 885,80 zł

  3. Dodatek funkcyjny w wysokości 1.520,00 zł

  4. Dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 2.379,60 zł§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ślemień.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-08 08:31:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-08 08:31:03
  • Liczba odsłon: 2234
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964536]

przewiń do góry