Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ślemień wg stanu na dzień 08 listopada 2006 r.


  1. Własność Gminy


Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Budynek Administracyjny Urzędu Gminy w Ślemieniu

411 935,89

2

Plac pod budynkiem UG o pow. 663 m 2

2 320,50

3

Działka 111 m 2 k/UG

388,50

4

Budynek „Lecznica weterynaryjna”

375 025,72

5

Grunty pod budynkiem nowej weterynarii opow. 3708 m 2

12 978,00

6

Grunty budowlane obok nowej weterynarii o pow. 12 202 m 2

42 707,00

7

Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z działką o pow. 0,93 ha

173 026,75

8

Działki budowlane na „Stanikowej Grapie”

66 080,00

9

Działka pod drogą na „Stanikowej Grapie” o pow. 3407 m 2

11 924,50

10

Działki budowlane nad Rynkiem w Ślemieniu: pow. 0 1853 ha

21 922,10

11

Plac i park k/budynku UG o pow. 2544 m 2

8 904,00

12

Działki pod ujęciem wody na potoku „Frydziowski” o pow. 1780 m 2

6 644,00

13

Działki pod rynkiem w Ślemieniu o pow. 1578 m 2

5 802,00

14

Pod parkingiem k/kościoła pow. 710 m 2

2 485,00

15

Działki obok remizy OSP Las o pow. 4499 m 2

45 110,77

16

Budynek OSP Las

50 205,42

17

Działka k/Szkoły p[odstawowej w Lasie o pow. 224 m 2

1 000,00

18

Działka pod boiskiem sportowym w sołectwie Las opow. 3200 m 2

3 000,00

19

Działka stanowiąca dojazd do boiska w Lasie o pow. 100 m 2

400,00

20

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła”

279 993,46

21

Działka pod budynkiem GOK „Jemioła” o pow. 994 m 2

3 479,00

22

Płyta boiska sportowego w Ślemieniu

25 000,00

23

Droga do boiska w Ślemieniu o pow. 872 m 2

3 096,00

24

Przedszkole w Ślemieniu

560 718,17

25

Remiza OSP

258 492,86

26

Schronisko młodzieżowe

528 825,65

27

Świetlica w Ślemieniu

592 664,00

28

Działki pod budynkiem nowego przedszkola w Ślemieniu o pow. 1050 m 2

1 370,00

29

Działki pod i obok remizy OSP Ślemień o pow. 2214 m 2

40 000,00

30

Budynek OSP Kocoń

302 730,56

31

Działka obok remizy OSP Kocoń o pow. 673 m 2

40 000,00

32

Działki pod oczyszczalnią ścieków o pow. 4152 m 2

30 100,00

33

Działki „Pod Kopcem” w Ślemieniu o pow. 18 978 m 2

273 381,00

34

Szatnia sportowa w Ślemieniu o pow. 165 m 2 wraz z ogrodzeniem

56 935,01

Łączna wartość:

4 238 645,86

  1. Mienie we władaniu Gminy


Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Most „U Kroczka” w Ślemieniu

43 722,77

2

Most „Do Ceretnika”

62 400,00

3

Most w Lasie na „Krzywym Potoku”

13 445,00

4

Most „U Golca” w Ślemieniu

51 500,00

5

Droga „Małysiaki -Kocoń-Las”

191 850,17

6

Droga od kaplicy do schroniska w Koconiu

87 194,00

7

Droga „Do schroniska” w Koconiu

35 709,40

8

Droga Ślemień – Rynek – Ceretnik – „Olszówka”

791 114,88

9

Droga „Siekierówka” w Ślemieniu

37 295,14

10

Most „U Ormanców” w Ślemieniu

191 804,98

11

Płyta żelbetowa mostu na potoku Łękawka

16 945,50

12

Droga „Pyclikówka” w Ślemieniu

350 216,34

13

Rowy melioracyjne w Ślemieniu

140 196,61

14

Droga „Ośrodek Zdrowia – Kocon Marcaki”

400 973,75

15

Droga „Ceretnik dół” w Ślemieniu

258 582,00

16

Droga „Do boiska” w Lasie

110 410,14

17

Droga „Kijasówka” w Ślemieniu

67 303,82

18

„Do Wajdzika” na potoku Ceretnik w Ślemieniu

136 678,08

19

Rurociąg fi 60 w Ślemieniu

30 664,54

20

Rów opaskowy k/szkoły Podstawowej w Ślemieniu

34 466,00

21

Chodnik z kostki brukowej przy kościele i drodze powiatowej

82 174,42

22

Przepust „U Siwca” w Koconiu

14 598,63

23

Przepust na potoku Kocońka „Do Pietyry”

14 697,95

24

Droga „Bodzkówka” w Lasie

125 024,81

25

Most „U Michałków” w Lasie

34 978,00

26

Boiska k/Szkoły Podstawowej w Ślemieniu

10 081,48

27

Droga „Uliczki” w Ślemieniu

59 918,34

28

Droga „Borowina” w Lasie

41 540,17

29

Droga „Jasna Górka do kościoła”

82 986,81

30

Droga „Do Targosza” w Ślemieniu

29 791,00

31

Droga „Jasna Górka- Ormańce za Wodą”

29 604,94

32

Działka 639 o pow. 173 m 2

2 659,00

33

Działka 641 o pow. 158 m 2

2 430,00

34

Droga „Topolami”

209 325,26

35

Droga „Szczelinówka” w Lasie

62 376,25

36

Droga „Las III k/Gibas”

47 102,53

37

Most „Do Głód” na potoku Kocońka w Lasie

146 970,39

38

Przepust „U Gacha” w Koconiu

15 727,50

39

Płyta żelbetowa mostu drogowego „Na Stanikową Grapę”

26 231,37

40

Droga „Jasna Górka do Pochopnia”

50 635,73

41

Droga dojazdowa „Kapałówka”

125 849,70

42

Droga „Przeczna” w Ślemieniu

78 759,84

43

Droga „Gałasie” w Koconiu

143 648,57

44

Obwodnica wokół boiska w Ślemieniu

135 563,58

Łączna wartość:

4 625 149,39


3. W okresie od 01.01.2006 r. do 08.11.2006 r. Gmina dokonała sprzedaży:

- działki nr 4100/47 o pow. 826 m 2 położonej w Ślemieniu za kwotę 12 092, 64 zł.


Przejęto na mienie Gminy przez zasiedzenie:

- działki nr 244 i 253/1 o łącznej pow. 18 978 m 2 położone w Ślemieniu o wartości 273 381,00 zł.


Wykonano nawierzchnię na drogach gminnych:

- „Przeczna” – 78 759, 84 zł

- „Obwodnica wokół boiska” – 135 563, 58 zł4. Dochody uzyskiwane z najmu i dzierżawy mienia komunalnego Gminy Ślemień na 2007 r.


Lp.

Nieruchomość wynajmowana/dzierżawiona

Planowane dochody na 2007 r.

1

Budynek byłej weterynarii

25 902,33

2

Budynek Ośrodka Zdrowia

18 357,16

3

Budynek Urzędu Gminy

16 536,17

4

Grunty

1 587,19


RAZEM:

62 382,855. W 2006 r. nie zaszły żadne zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-15 14:23:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-15 14:26:14
  • Liczba odsłon: 2409
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964381]

przewiń do góry