1. Uchwała nr LVII.348.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ślemień - pobierz
2. Uchwała nr LVII.349.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ślemień - pobierz

EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

1. WC Serwis Sp. z o.o., ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze, ważność 24.02.2027 r. – decyzja
1a. WC Serwis Polska Sp. z o.o. ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze - decyzja

2. ZUK Ślemień Sp. z o.o., ul. Za Rzeką 1, 34-323 Ślemień, ważność do 31.08.2033 r. - decyzja

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-19 10:33:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-31 14:39:15
  • Liczba odsłon: 981
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808245]

przewiń do góry