Zarządzenie Nr 0151 / 23/ 2008

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 marca 2008 rokuw sprawie: zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 188 ust.2 pkt 1, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Wójt Gminy Ślemień zarządza, co następuje:§ 1


I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na podstawie decyzji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/I/3011/102/08 , decyzji Nr FB/I/3011/2/08 oraz pisma Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Ślemieniu1. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę: 4.200,00 zł


Dział 750- Administracja publiczna 1.200,00 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom

gmin) ustawami. 1.200,00 zł


Dział 852-Pomoc społeczna 3.000,00 zł

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 3.000,00 zł


2. Zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę: 21.200,00 zł


Dział 750 Administracja publiczna 1.200,00 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- podróże służbowe krajowe 1.200,00 zł
Dział 852- Pomoc społeczna 3.000,00 zł

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000,00 zł
Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.000,00 zł

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł

- zakup usług pozostałych 6.000,00 zł

- różne opłaty i składki 6.000,00 zł

- podatek od towarów i usług (VAT) 2.000,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych,

w tym programu i licencji 1.000,00 zł


3. Zmniejszyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę: 17.000,00 zł


Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.000,00 zł

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-zakup materiałów i wyposażenia 4.700,00 zł

-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 zł

- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

- różne opłaty i składki 4.000,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programu i licencji 6.500,00 zł


§ 2


Dokonać zmian w układzie wykonawczym


1. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę: 4.200,00 zł


Dział 750- Administracja publiczna 1.200,00 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom

gmin) ustawami. 1.200,00 zł


Dział 852-Pomoc społeczna 3.000,00 zł

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 3.000,00 zł


2. Zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę: 21.200,00 zł


Dział 750 Administracja publiczna 1.200,00 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

§ 4410 -podróże służbowe krajowe 1.200,00 zł
Dział 852- Pomoc społeczna 3.000,00 zł

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000,00 zł
Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.000,00 zł

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł

§ 4300 -zakup usług pozostałych 6.000,00 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki 6.000,00 zł

§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) 2.000,00 zł

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych,

w tym programu i licencji 1.000,00 zł


3. Zmniejszyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę: 17.000,00 zł


Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.000,00 zł

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia 4.700,00 zł

§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

§ 4430- różne opłaty i składki 4.000,00 zł

§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych,

w tym programu i licencji 6.500,00 zł§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 12:08:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:08:45
  • Liczba odsłon: 2005
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808345]

przewiń do góry