Uchwała Nr.XXIV/168/2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 23 lutego 2005r


w sprawie:przystąpienia do wykonania prac związanych z II etapem rozbudowy oczyszczalni

i sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Ślemień


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 oraz art.7 ust1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.z 2001 Nr.142 poz.1591 z póżn.zm/ Rada Gminy Ślemień uchwala

§1


1.Przystąpić w roku w 2005r do prac związanych z II etapem rozbudowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.

2.Zlecić opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych kanalizacji i wodociągów w sołectwach: Kocoń i Las oraz dokończenie w sołectwie Ślemień

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3


Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 11:27:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 11:27:15
  • Liczba odsłon: 2353
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022655]

przewiń do góry