Uchwała Nr XL / 267 / 2006

RADY GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 19 kwietnia 2006


w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ślemień za 2006 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy


Rada Gminy Ślemień

uchwala, co następuje:


§1


Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium za 2005 rok.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-18 07:09:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-18 07:09:35
  • Liczba odsłon: 2251
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964424]

przewiń do góry