Uchwała Nr  XXII / 157 / 2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 6 listopada  2008

 

 

w sprawie: uchylenia uchwały nr XX/147/2008 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 sierpnia 2008 roku i  uchwały nr XX/153/2008 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 Nr 249, poz 2104 ze zm.)

 

 

 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Uchylić uchwałę Nr nr XX/147/2008 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 sierpnia 2008 roku i  uchwały nr XX/153/2008 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego i spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 12:11:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 12:11:14
  • Liczba odsłon: 2520
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022780]

przewiń do góry