Uchwała Nr XXI/156 /2008

                                               Rady Gminy Ślemień

                                               z dnia  30 września 2008r

 

            w sprawie:odwołania Skarbnika Gminy Ślemień

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 2001r Nr.142 poz.1591 z póżniejszymi zmianami /   Rada Gminy w Ślemieniu uchwala ,co następuje:

 

 

                                                           §1

                                  

Na wniosek Wójta Rada Gminy w Ślemieniu, w głosowaniu jawnym odwołuje Panią mgr Zofię Piątek z funkcji Skarbnika Gminy z dniem 30 września 2008r

 

 

                                                           §2

 

 

Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 października 2008r.

 

                                                           §3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień

 

 

                                                           § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 11:04:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 11:04:05
  • Liczba odsłon: 2205
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808307]

przewiń do góry