UCHWAŁA Nr XVII/128/2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 29 kwietnia 2008 roku


w sprawie: sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych w budynku

Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.z 2004 roku Nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami) - RADA GMINY ŚLEMIEŃ


uchwala co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 3


Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ślemień.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 11:36:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:36:44
  • Liczba odsłon: 2215
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808214]

przewiń do góry