Zarządzenie nr 0151/28/2008

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 maja 2008 rokuw sprawie: powołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, innych rzeczowych składników majątkowych i materiałów.Na podstawie art. 4 i art. 27 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję komisję likwidacyjną w następującym składzie:

  1. Alicja Wątroba – przewodniczący

  2. Anna Mikołajczyk - członek

  3. Jerzy Knapek – członek


§ 2

Celem komisji jest dokonanie likwidacji środków trwałych, innych rzeczowych składników majątkowych i materiałów pozostających własnością gminy.


§ 3

Komisja Likwidacyjna podejmuje swoje obowiązki na pisemne zlecenie Sekretarza Gminy lub Komisji Inwentaryzacyjnej.


§ 4

Konieczność likwidacji środków trwałych i materiałów zgłasza Sekretarzowi Gminy pracownik, który w ramach zakresu czynności jest za nie odpowiedzialny.


§ 5

Komisja z przeprowadzonych czynności sporządza protokół likwidacji (LT- likwidacja środków trwałych) w trzech egzemplarzach, które po zatwierdzenie przez Wójta Gminy przekazuje:


jeden egzemplarz (oryginał) Skarbnikowi Gminy,

jeden egzemplarz – Sekretarzowi Gminy,

jeden egzemplarz – pozostaje w aktach Komisji§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 12:21:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:21:15
  • Liczba odsłon: 2356
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022719]

przewiń do góry