Uchwała Nr.XV/103/ 2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 6 lutego 2008r


w sprawie:stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnegoNa podstawie art.190 ust.1 pkt 5 i ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r – Ordynacja Wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw /tekst jednolity : Dz.U.z 2003r Nr.159 poz.1547 z póżn.zm/ Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:§1Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Ślemień Jarosława Marka Wojtyły wskutek śmierci w dniu 26 stycznia 2008r ,wybranego w okręgu wyborczym Nr.2 w Ślemieniu - Komitet Wyborczy Wyborców Wiedza i doświadczenie dla Gminy§2


Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej


§3


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 11:31:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:31:38
  • Liczba odsłon: 2213
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808375]

przewiń do góry