Uchwała nr XVIII/133/2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 15 maja 2008 rokuw sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za świadczenia prowadzonego przez gminę Ślemień Przedszkola Publicznego w ŚlemieniuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.) Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1

Opłatę stałą miesięczną płatną w terminie do 15 każdego miesiąca za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w wysokości:

1. 80,00 zł od jednego dziecka uczęszczającego do Przedszkola.

2. 35,00 zł od dziecka sześcioletniego korzystającego z trzech posiłków.


§ 2

Opłata określona § 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu Publicznym i jest pobierana bez względu na ilość dni obecności dziecka w Przedszkolu w danym miesiącu.


§ 3

Traci moc uchwała nr XLIV/297/2006 Rady Gminy Ślemień z dnia 26 października 2006 r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę Ślemień Przedszkola Publicznego w Ślemieniu.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 5

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 12:19:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:19:04
  • Liczba odsłon: 2041
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804464]

przewiń do góry