UCHWAŁA nr XX/149/08

RADY GMINY Ślemień

Z dnia 20.08.2008 roku

 

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała  na realizację zadania p. n. „Ściana pamięci po9święcona więźniom  i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia”.

 

Na [odstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w zw. Z uchwałą Rady Gminy Ślemień nr XX/146/2008 z dnia 20.08.2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

 

Rada Gminy Ślemień

Uchwala, co następujące:

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Gminy Ślemień pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała                               z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n. „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia”.

 

§ 2

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2008 rok, w wysokości 1000 zł.

 

§ 3

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Ślemień a Gminą Bielsko-Biała.

Do zawarcia umowy upoważnia się Wójt Gminy.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-22 20:20:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-22 20:20:46
  • Liczba odsłon: 2377
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964451]

przewiń do góry