Uchwała Nr.XXXVII /248 / 2005

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 28 grudnia 2005r

w sprawie : przekazania dla Gminy Ślemień zadania z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego

Na podstawie art.18 ust.2 ,art 8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591 z pożn. zm./ oraz art.5 ust.5b ustawy z dnia 7 września 1999 r o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r Nr.256 poz.2572 z póżn.zm / i art.4 ust.5 ustawy z dnia O5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym /Dz. U.Nr.142 poz.1592 z póżn.zm/ Rada Gminy Ślemień postanawia:


§1


Wystąpić do Powiatu Żywieckiego o przekazanie Gminie Ślemień zadania z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego w przedmiocie prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu mieszczącego się w budynku własności Gminy i wybudowanym i urządzonym staraniem i nakładami Gminy Ślemień


§2


Warunki prowadzenia Szkolnego Schroniska młodzieżowego ustalone zostaną w stosownym porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Żywieckim a Gminą Ślemień§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 11:37:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:17:47
  • Liczba odsłon: 2391
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022759]

przewiń do góry