Uchwała Nr.XXXVIII/252/2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 27 stycznia 2006r

w sprawie:podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem Mont-Dol Jacques R /Francja/


Na podstawie art.18 ust.1 pkt.12 a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 Nr.142 poz.1591 zm/ Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

§1


1.Uznając słuszność inicjatywy współpracy Gminy Ślemień z Stowarzyszeniem Mont-Dol Jacques R /Francja/ wyraża zgodę i upoważnia Wójta Gminy do złożenia oświadczenia woli w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy

2.Aprobuje zamiar nawiązania partnerskich kontaktów rozwoju i współpracy ,która ma obejmować w szczególności:


1. zawierania i pielęgnowania kontaktów między różnymi organizacjami społecznymi i kulturowymi oraz miedzy komunalnymi strukturami obu miejscowości

2.organizowania spotkań przynajmniej raz w roku w kraju każdego z partnerów oraz zapewnienia od strony materialnej całości pobytu delegacji

3.wspierania i utrzymania kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi oraz środowiskami twórczymi

4.wymiany doświadczeń w zakresie edukacji ekologicznej ,przemysłu turystycznego i innych

5.sporządzania co roku programu i bilansu wspólnych przedsięwzięć oraz podawaniu ich do wiadomości mieszkańców

§2


Po zawarciu umowy Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy do akceptacji kierunki współpracy

§3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 11:52:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 11:52:05
  • Liczba odsłon: 2102
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808250]

przewiń do góry