Uchwała Nr.XVII/130/2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 29 kwietnia 2008r


w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania z Hali Sportowej w ŚlemieniuNa podstawie art.40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity ;/Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżn.zm/ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:§1


Hala Sportowa w Ślemieniu pozostaje pod nadzorem Dyrektora Zespołu Szkół w Ślemieniu

zgodnie z założeniami inwestycyjnymi


§2


Z hali sportowej korzystają uczniowie szkół oraz przedszkoli z terenu całej Gminy Ślemień w ramach ustalonego harmonogramu w godz. od 8-mej do 16-tej realizując programowe i statutowe założenia w zakresie wychowania fizycznego.


§3Po godzinach wymienionych w §2 można korzystać z hali sportowej na podstawie umów najmu spisanych z Dyrektorem Zespołu Szkół w Ślemieniu§ 4

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do urządzania imprez gminnych na hali sportowej ponosząc koszty eksploatacyjne.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień


§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Traci moc Uchwała Nr.V/30/2003 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 luty 2003r.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 11:37:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:37:53
  • Liczba odsłon: 2030
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804492]

przewiń do góry