Uchwała Nr IV/27/2007

Rady Gminy Ślemień

z dnia 22 luty 2007 r.w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w ŚlemieniuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.)


Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:§ 1

Z dniem 1 września 2007 r. tworzy się Zespół Szkół w Ślemieniu poprzez połączenie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu z Gimnazjum w Ślemieniu.


§ 2

Nadaje się:

  1. Akt założycielski dla Zespołu, o którym mowa w § 1; akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

  2. Pierwszy statut dla tworzonego Zespołu; statut stanowi załącznik nr 2 do uchwały.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 15:54:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-14 15:54:47
  • Liczba odsłon: 2202
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804541]

przewiń do góry