Uchwała Nr  XXII / 160 / 2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 6 listopada  2008

 

 

w sprawie: dokonania zmian w uchwale Nr XXI/154/2008 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

 

 

 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian zapisu  w § 3 Uchwały Nr XXI/154/2008 Rady Gminy w Ślemieniu  z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie

 

Dotychczasowy zapis:

 

„Deficyt budżetu gminy 517 780,24 złotych zostanie spłacony z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych”

 

Otrzymuje brzmienie:

 

„Nadwyżka budżetu gminy 517 780,24 złotych zostanie wykorzystana na spłatę kredytów w bankach krajowych oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 11:47:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 11:47:29
  • Liczba odsłon: 1980
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2721440]

przewiń do góry