Uchwała Nr XX /153/2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 30 września  2008 roku

 

 

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 

 

                        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 Nr 249, poz 2104 ze zm.)

 

 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zapisu § 1 w Uchwale nr XX/147/2008 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

            Zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 1.345.641,00 zł

(jedenmiliontrzystaczterdzieścipięćtysięcysześćsetczterdzieścijedenzł) z przeznaczeniem na pokrycie:

- deficytu budżetowego -                                               517.780,24 zł

-spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów -            827.860,76 zł

 

Otrzymuje brzmienie:

 

            Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.345.641,00 zł

 (jedenmiliontrzystaczterdzieścipięćtysięcysześćsetczterdzieścijedenzł) z przeznaczeniem na pokrycie:

- deficytu budżetowego -                                               517.780,24 zł

-spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów -            827.860,76 zł

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 11:36:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 11:36:12
  • Liczba odsłon: 2474
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022724]

przewiń do góry