Uchwała Nr. /III/26/2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 28grudnia 2006r.


w sprawie:przystąpienia Gminy Ślemień do współdziałania z Miastem Żywiec (Gminą)


Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr.142 poz..1591/ Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na współdziałanie z Miastem Żywiec( Gminą) w przedmiocie stworzenia i prowadzenia terenowego punktu paszportowego dla mieszkańców z terenu Powiatu Żywieckiego

§ 2


Warunki współdziałania określone zostaną w umowie o współpracy zawartej pomiędzy Gminą Ślemień a Miastem Żywiec ( Gminą )

§ 3

Zapewnić w budżecie gminy środki finansowe na realizację współdziałania określonego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-05 13:12:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-05 13:12:25
  • Liczba odsłon: 2368
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022782]

przewiń do góry