Uchwała Nr XXVII/192/2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 16 maja 2005 roku

w sprawie: modernizacji drogi gminnej „Na Gałasie”.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Przystąpić do modernizacji drogi gminnej „Na Gałasie”.

  2. Przeznaczyć na ten cel kwotę 48 848,57 jako udział własny w modernizacji drogi.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 12:00:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:00:14
  • Liczba odsłon: 2011
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2726203]

przewiń do góry