Zarządzenie Nr 0050.128.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 grudnia 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015


zarzadzenie_nr_0050.128.2015.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.127.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 grudnia 2015 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.127.2015.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.125.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 grudnia 2015 r


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień.


zarzadzenie_nr_0050.125.2015.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.124.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 grudnia 2015 r


w sprawie podział rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.124.2015.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.123.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 grudnia 2015 r


w sprawie prowadzenia zmian do Zarządzenia Nr SG.0050.88.2015 Wójta Gminy Ślemień z dnia 08 września 2015r.


zarzadzenie_nr_0050.123.2015.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.121.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 grudnia 2015 r


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół w Ślemieniu.


zarzadzenie_nr_0050.121.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.120.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 grudnia 2015 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.120.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.119.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 grudnia 2015 r


w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury ,,Jemioła" w Ślemieniu.


zarzadzenie_nr_0050.119.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.118a.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 3 grudnia 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.118a.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.118.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 listopada 2015 r


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o. o. zadania własnego dot. zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2015/2016 roku.


zarzadzenie_nr_0050.118.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.117.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 listopada 2015 r


w sprawie odwołania Wicedyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.


zarzadzenie_nr_0050.117.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.116.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 listopada 2015 r


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.


zarzadzenie_nr_0050.116.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.115.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 listopada 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


   zarzadzenie_nr_0050.115.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.114.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 listopada 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


   zarzadzenie_nr_0050.114.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.113.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 listopada 2015 r


w sprawie powierzenie do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego ,,budowę wodociągu oraz przyłączy wodociągowych do budynków Lecznicy Weterynaryjnej, Apteki i Ośrodka Zdrowia, budowę kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji osadnika na nieczystości ciekłe w Ślemieniu.


  zarzadzenie_nr_0050.113.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.112.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 listopada 2015 r


w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2026.


zarzadzenie_nr_0050.112.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.111.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 listopada 2015 r


w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.


zarzadzenie_nr_0050.111.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.110.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 listopada 2015 r


w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków złożonego przez Zakład Usług Komunalnych Ślemień SP. z o.o.


zarzadzenie_nr_0050.110.2015.pdf
 

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.109.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 02 listopada 2015 r


w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Usług Komunalnych Ślemień zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.


  zarzadzenie_nr_0050.109.2015.pdf
 

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.108.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 października 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień.


  zarzadzenie_nr_0050.108.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.107.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 października 2015 r


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, okresowej w Urzędzie Gminy Ślemień za rok 2015.


  zarzadzenie_nr_0050.107.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.106.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 października 2015 r


w sprawie wydłużenia terminu kontroli doraźnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu.


  zarzadzenie_nr_0050.106.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.105.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 października 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.105.2015.pdf


_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.104.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 15 października 2015 r


w sprawie sporządzenia planu akcji kurierskiej na terenie Gminy Ślemień.


zarzadzenie_nr_0050.104.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.103.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 15 października 2015 r


w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych.


zarzadzenie_nr_0050.103.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.102.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 15 października 2015 r


w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu.


zarzadzenie_nr_0050.102.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.101.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 15 października 2015 r


w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.101.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.100.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 06 października 2015 r


w sprawie uchylenia załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.90.2015 Wójta Gminy Ślemień z dnia 16 września 2015 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz mian w budżecie gminy na 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.100.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.99.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 05 października 2015 r


w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.


  zarzadzenie_nr_0050.99.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.98.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 05 października 2015 r


w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych.


zarzadzenie_nr_0050.98.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.97.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 września 2015 r


w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr.0050.3.2015r dnia 29 stycznia 2015 r w sprawie planu kontroli zarządczej w Gminie Ślemień w 2015r.


zarzadzenie_nr_0050.97.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.96.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 września 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.96.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.95.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 września 2015 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.95.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.94.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 września 2015 r


w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ślemieniu uczestnictwa w Programie Operacyjnym ,,Pomoc Żywnościowa 2014-2020'' - edycja 2015 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


zarzadzenie_nr_0050.94.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.93A.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 września 2015 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.93A.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.93.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 września 2015 r


w sprawie powołania komisji ds. przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej.


zarzadzenie_nr_0050.93.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.92.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 września 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.92.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.91.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 września 2015 r


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.


zarzadzenie_nr_0050.91.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.90.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 16 września 2015 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.90.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.89.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 września 2015 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok.


  zarzadzenie_nr_0050.89.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.88.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 08 września 2015 r


w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Ślemieniu.


zarzadzenie_nr_0050.88.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.87.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 07 września 2015 r


w sprawie powołania koordynatora do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.


zarzadzenie_nr_0050.87.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.86.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 04 września 2015 r


w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. 


zarzadzenie_nr_0050.86.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.85.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia 2015 r


w sprawie powołania Komisji do wykonywania czynności związanych ze zniszczeniem niearchiwalnych dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015r oraz ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015t.


zarzadzenie_nr_0050.85.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.84.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia 2015 r


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp, z o.o. zadania własnego Gminy Ślemień w zakresie dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Ślemieniu oraz Przedszkola Publicznego w Ślemieniu oraz opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ślemień do placówek oświatowych.


zarzadzenie_nr_0050.84.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.83.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


  zarzadzenie_nr_0050.83.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.82.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 sierpnia 2015 r


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych inwestycji kultury.


zarzadzenie_nr_0050.82.2015.pdf

Uchwala_RIO w Katowicach 4200/II/152/2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.81.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 sierpnia 2015 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.81.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.80.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 sierpnia 2015 r


w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych za 1m2 z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Ślemień.


zarzadzenie_nr_0050.80.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.79.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 sierpnia 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.79.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.78.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 sierpnia 2015 r


w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.


zarzadzenie_nr_0050.78.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.77.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 7 sierpnia 2015 r


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz określenie regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej.


zarzadzenie_nr_0050.77.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.75.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 lipca 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.75.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.74.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 lipca 2015 r


w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Usług Komunalnych Ślemień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ślemieniu zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.


zarzadzenie_nr_0050.74.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.72.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 lipca 2015 r


w sprawie udzielenia pracownikowi Urzędu Gminy Ślemień upoważnienia w sprawie realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego.


zarzadzenie_nr_0050.72.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.71.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 lipca 2015 r


w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w referendum ogólnokrajowych, w dniu 6 września 2015 r.


zarzadzenie_nr_0050.71.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.70.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 06 lipca 2015 r


w sprawie powołania komisji przetargowej.


zarzadzenie_nr_0050.70.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.69.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 1 lipca 2015 r


w sprawie wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonywanie dodatkowych robót budowlanych.


zarzadzenie_nr_0050.69.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.68.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 czerwca 2015 r


w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu.


zarzadzenie_nr_0050.68.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.67.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 czerwca 2015 r


w sprawie przyznania Stypendium Twórczego Gminy Ślemień w roku 2015.


zarzadzenie_nr_0050.67.2015.pdf


_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.66.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 czerwca 2015 r


w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury - Żywieckiego Parku Etnograficznego.


zarzadzenie_nr_0050.66.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.65.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 czerwca 2015 r


w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.


zarzadzenie_nr_0050.65.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.64.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 czerwca 2015 r


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury ,,Jemioła" w Ślemieniu.


zarzadzenie_nr_0050.64.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.63.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 26 czerwca 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.63.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.62.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 24 czerwca 2015 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy za 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.62.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.61.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 czerwca 2015 r


w sprawie wprowadzenia regulaminu funduszu sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego.


zarzadzenie_nr_0050.61.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.60.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 czerwca 2015 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.60.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.59.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 czerwca 2015 r


w sprawie powołania komisji przetargowej.


zarzadzenie_nr_0050.59.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.58.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 czerwca 2015 r


w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu.


zarzadzenie_nr_0050.58.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.57.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 czerwca 2015 r


w sprawie udziału w powiatowym dwuszczeblowym ćwiczeniu obronnym pk. ,,Bieskid 2015".


zarzadzenie_nr_0050.57.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.56.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 czerwca 2015 r


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.1.2015 Wójta Gminy Ślemień z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Ślemieniu .


zarzadzenie_nr_0050.56.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.55.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 czerwca 2015 r


w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego.


zarzadzenie_nr_0050.55.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.54.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 czerwca 2015 r


w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych za 1m2 z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Ślemień.


zarzadzenie_nr_0050.54.2015.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.53.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 czerwca 2015 r


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie w 2015 roku Stypendium Twórczego Gminy Ślemień.


zarzadzenie_nr_0050.53.2015.pdf


________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.52.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 maja 2015 r


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o. o. zadań własnych Gminy Ślemień.


zarzadzenie_nr_0050.52.2015.pdf

________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.51.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 maja 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.51.2015.pdf

________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.50.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 maja 2015 r


w sprawie powołania komisji przetargowej.


zarzadzenie_nr_0050.50.2015.pdf

________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.49.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 maja 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.49.2015.pdf

________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.48.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 maja 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015


zarzadzenie_nr_0050.48.2015.pdf

________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 maja 2015 r


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Lasie


zarzadzenie_nr_0050.47.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.46.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 7 maja 2015 r


w sprawie powołania komisji przetargowej.


zarzadzenie_nr_0050.46.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.45.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 maja 2015 r


w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.45.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.44.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 maja 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.44.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.43.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 maja 2015 r


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Ślemień w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.


zarzadzenie_nr_0050.43.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.42.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 kwietnia 2015 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy n 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.42.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.41.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 kwietnia 2015 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy n 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.41.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.40.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 kwietnia 2015 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.40.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.39.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 kwietnia 2015 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.39.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.38.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 kwietnia 2015 r


w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy Ślemień.


zarzadzenie_nr_0050.38.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.37.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 kwietnia 2015 r


w sprawie ustalenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego pracowników w zakresie bhp oraz szczegółowych programów szkolenia wstępnego dla określonych grup stanowisk pracy.


zarzadzenie_nr_0050.37.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.36.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 kwietnia 2015 r


w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Ślemieniu dotyczącej prowadzenia dokumentacji do projektu ,,Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I"


zarzadzenie_nr_0050.36.2015.pdf

________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.35.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 kwietnia 2015 r


Zmieniające zarządzenie NR.0050.31.2015 z dnia 20 kwietnia 2015r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.


zarzadzenie_nr_0050.35.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.34.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 kwietnia 2015 r


w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.34.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.33.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 kwietnia 2015 r


w sprawie zalecenia przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej opału na dzień 30 kwietnia 2015r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Ślemień, w Gminnym Ośrodku Kultury ,,Jemioła" oraz w Zakładzie Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o..


zarzadzenie_nr_0050.33.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.32.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 kwietnia 2015 r


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału na dzień 30 kwietnia 2015.


zarzadzenie_nr_0050.32.2015.pdf

________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.31.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 kwietnia 2015 r


w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.


zarzadzenie_nr_0050.31.2015.pdf

________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.30.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 kwietnia 2015 r


w sprawie powołania Komisji do wykonywania czynności związanych ze zniszczeniem niearchiwalnych dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, Sejmików Województwa Śląskiego i wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r oraz z ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, w dniu 30 listopada 2014r za wyjątkiem kart do głosowania, na których oddano głos nieważny.


zarzadzenie_nr_0050.30.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.29.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 kwietnia 2015 r


w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.29.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.28.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 3 kwietnia 2015 r


w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.28.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.27.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 2 kwietnia 2015 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


zarzadzenie_nr_0050.27.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.26.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 2 kwietnia 2015 r


w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Projektu: BUDOWA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA I ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE ŚLEMIEŃ.


zarzadzenie_nr_0050.26.2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.25.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 2 kwietnia 2015 r


w sprawie wytycznych w sprawie założeń do organizacji szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gminy Ślemień oraz niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Ślemień obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016.


zarzadzenie_nr_0050.25.2015.pdf

________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.24.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 marca 2015 r


w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ślemień za rok 2014.


zarzadzenie_nr_0050.24.2015.pdf

Załączniki:
załącznik 1 - sprawozdanie opisowe
załącznik 2 - informacja wpf
załącznik 3 - informacja o stanie_mienia komunalnego
załącznik 4 - sprawozdanie samorządowych instytucji kultury

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.23.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 marca 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.23.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.22.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 marca 2015 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2015 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.22.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.21.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 marca 2015 r


w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania formularzy służących do wydawania dowodów osobistych.


zarzadzenie_nr_0050.21.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.20.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 marca 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.20.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.19.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 marca 2015 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.19.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.18.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 marca 2015 r


w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Ślemieniu dotyczącej prowadzenia dokumentacji do projektu ,,Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I"


zarzadzenie_nr_0050.18.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.17.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 marca 2015 r


w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015r.


zarzadzenie_nr_0050.17.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.16.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 13 marca 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.16.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.15.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 13 marca 2015 r


w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.15.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.14.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 marca 2015 r


w sprawie powołania Rady Programowej gazety ,,Informator Samorządowy Gminy Ślemień''


zarzadzenie_nr_0050.14.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.13.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 marca 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.13.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.11.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 lutego 2015 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.11.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.10.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 lutego 2015 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


zarzadzenie_nr_sg.0050.10.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.9.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 lutego 2015 r


w sprawie powołania Wicedyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu


zarzadzenie_nr_sg.0050.9.2015.pdf


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.8.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 lutego 2015 r


w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Ślemień na rok 2015.


zarzadzenie_nr_0050.8.2015.pdf


________________________________________________________________________________________Zarządzenie Nr 0050.7.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 lutego 2015 r


w sprawie upoważnienia kierowców jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań.


zarzadzenie_nr_0050.7.2015.pdf


________________________________________________________________________________________Zarządzenie Nr SG.0050.6.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 lutego 2015 r


w sprawie powołania Komisji Kontrolnej w celu przeprowadzenia kontroli w Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej Żywiecczyzna oraz Związku Emerytów i Rencistów Gminy Ślemień w zakresie rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Gminy Ślemień w 2014r.


zarzadzenie_nr_sg.0050.6.2015.pdf

________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr SG.0050.5.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 luty 2015 r


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Ślemień w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


sg-0050-5-2015.pdf

________________________________________________________________________________________Zarządzenie Nr SG.0050.4.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 stycznia 2015 r


w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.


sg-0050-4-2015.pdf

________________________________________________________________________________________Zarządzenie Nr SG.0050.3.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 stycznia 2015 r


w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej na 2015 rok w Urzędzie Gminy Ślemień i jednostkach organizacyjnych gminy.


   sg-0050-3-2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr SG.0050.2.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 stycznia 2015 r


w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślemieniu.


sg-0050-2-2015.pdf

________________________________________________________________________________________Zarządzenie Nr SG.0050.1.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 stycznia 2015 r


w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Ślemieniu.


SG-0050-1-2015.pdf

________________________________________________________________________________________


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 14:02:45
  • Liczba odsłon: 1933
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808397]

przewiń do góry