Zarządzenie Nr 0050.176.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 grudnia 2017 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

zarzadzenie_nr_0050.176.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.175.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 grudnia 2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.175.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.174.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 grudnia 2017 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok.

zarzadzenie_nr_0050.174.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.173.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 grudnia 2017 r


w sprawie  zmian w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

zarzadzenie_nr_0050.173.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.172.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 grudnia 2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.172.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.171.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 grudnia 2017 r


w sprawie  zmian w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

zarzadzenie_nr_0050.171.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.170.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 grudnia 2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.170.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.167.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 grudnia 2017 r


w sprawie  zmian w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

zarzadzenie_nr_0050.167.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.166.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 grudnia 2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.166.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.165.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 grudnia  2017 r


w sprawie  zmian w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

zarzadzenie_nr_0050.165.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.164.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 grudnia    2017 r


w sprawie  podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

zarzadzenie_nr_0050.164.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.163.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 grudnia  2017 r


w sprawie  zmian w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

zarzadzenie_nr_0050.163.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.162.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 grudnia    2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.162.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.161.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 grudnia  2017 r


w sprawie  przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków.

zarzadzenie_nr_0050.161.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
 
Zarządzenie Nr 0050.160.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 grudnia    2017 r


w sprawie  przeprowadzenia kontroli zarządczej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu.

zarzadzenie_nr_0050.160.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.159.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 1 grudnia  2017 r


w sprawie  zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego wykonywania budżetu Gminy Ślemień.

zarzadzenie_nr_0050.159.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
 Zarządzenie Nr 0050.158.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 1 grudnia  2017 r


w sprawie  powierzenia do wykonywania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego dot. zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2017/2018.

zarzadzenie_nr_0050.158.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.157.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 listopada  2017 r


w sprawie  zmiany w planach finansowych na 2017 rok .

zarzadzenie_nr_0050.157.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.155.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 listopada  2017 r


w sprawie  zmian w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

zarzadzenie_nr_0050.155.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.154.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 listopada  2017 r


w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.154.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.153.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 listopada  2017 r


w sprawie  określenia zasad użyczenia Kadrze Zarządzającej tabletów do użytku służbowego.

zarzadzenie_nr_0050.153.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
 Zarządzenie Nr 0050.152.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 listopada  2017 r


w sprawie  określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Ślemień tabletów do użytku służbowego.

zarzadzenie_nr_0050.152.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.151.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 listopada  2017 r


w sprawie  powołania komisji przetargowej.

zarzadzenie_nr_0050.151.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.150.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 listopada  2017 r


w sprawie  przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

zarzadzenie_nr_0050.150.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.149.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 listopada  2017 r


w sprawie  zmian w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

zarzadzenie_nr_0050.149.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.148.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 listopada  2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017 .

zarzadzenie_nr_0050.148.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.147.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 listopada  2017 r


w sprawie  zmian w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

zarzadzenie_nr_0050.147.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.146.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 listopada  2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.146.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________
 Zarządzenie Nr 0050.145.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 15 listopada   2017 r


w sprawie   zmian w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych .

zarzadzenie_nr_0050.145.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.144.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 15 listopada  2017 r


w sprawie   zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017 .

zarzadzenie_nr_0050.144.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.143.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 listopada    2017 r


w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2018 .

zarzadzenie_nr_0050.143.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.142.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 listopada    2017 r


w sprawie   projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027 .

zarzadzenie_nr_0050.142.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________
 Zarządzenie Nr 0050.141.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 listopada  2017 r


w sprawie   zmian w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy.

zarzadzenie_nr_0050.141.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.140.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia  8 listopada  2017 r


w sprawie   zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.140.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.139.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia  8 listopada   2017 r


w sprawie   podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

zarzadzenie_nr_0050.139.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.137.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia  8 listopada   2017 r


w sprawie   powołania członków Zespołu oceniającego poziom wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Ślemień na lata 2014-2020 .

zarzadzenie_nr_0050.137.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.136.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 października 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych .

zarzadzenie_nr_0050.136.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.135.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 października 2017 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.135.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.134.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 października 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

zarzadzenie_nr_0050.134.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.133.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 października 2017 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.133.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.132.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 24 października 2017 r


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego dot. palenia w kotłach c.o. w sezonie grzewczym 2017/2018 w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowskiej 148 oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywieckiej 4 w Ślemieniu.

zarzadzenie_nr_0050.132.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.131.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 24 października 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok.

zarzadzenie_nr_0050.131.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.130.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 października 2017 r


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

zarzadzenie_nr_0050.130.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.129.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 października 2017 r


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, 34-323 Ślemień, ul. Spacerowa 3.

zarzadzenie_nr_0050.129.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.128.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 października 2017 r


w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, 34-323 Ślemień, ul. Spacerowa 3.

zarzadzenie_nr_0050.128.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.127.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 października 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.

zarzadzenie_nr_0050.127.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.126.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 października 2017 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.126.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.125.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 października 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

zarzadzenie_nr_0050.125.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.124.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 października 2017 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.124.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.123.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 października 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok.

zarzadzenie_nr_0050.123.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.122.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 października 2017 r


w sprawie powołania komisji przetargowej.

zarzadzenie_nr_0050.122.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.121.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 października 2017 r


w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Ślemień.

zarzadzenie_nr_0050.121.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.120.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 października 2017 r


w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.93.2017 Wójta Gminy Ślemień z dnia 13 września 2017 r.

zarzadzenie_nr_0050.120.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.119.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 października 2017 r


w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Ślemień z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Ślemień i z których wynikające w terminie płatności wykraczają poza rok budżetowy.

zarzadzenie_nr_0050.119.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.118.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 października 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.

zarzadzenie_nr_0050.118.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.117.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 października 2017 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.117.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.116.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 października 2017 r


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu 34-323 Ślemień, ul. Spacerowa 3.

zarzadzenie_nr_0050.116.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.115.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 4 października 2017 r


w sprawie powołania Komisji do postępowania z dokumentami z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27 i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 79 przeprowadzonych w dniu 25 października 2015r.

zarzadzenie_nr_0050.115.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.114.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 września 2017 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych .

zarzadzenie_nr_0050.114.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.113.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 września 2017 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017 .

zarzadzenie_nr_0050.113.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.111.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 września 2017 r


w sprawie zmian w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy .

zarzadzenie_nr_0050.111.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.110.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 września 2017 r


w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok .

zarzadzenie_nr_0050.110.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.109.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 września 2017 r


w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie stanu Cywilnego w Ślemieniu .

zarzadzenie_nr_0050.109.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.108.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 września 2017 r


w sprawie powołania Gminnej Komisjo do spraw szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze gminnej .

zarzadzenie_nr_0050.108.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.107.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 września 2017 r


w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego .

zarzadzenie_nr_0050.107.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.106.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 września 2017 r


w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego .

zarzadzenie_nr_0050.106.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.105.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 września 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych .

zarzadzenie_nr_0050.105.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.104.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 września 2017 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.104.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.103.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 września 2017 r


w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 0050.80.2017 Wójta Gminy Ślemień z dnia 24 sierpnia 2017 roku.

zarzadzenie_nr_0050.103.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.102.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 września 2017 r


w sprawie powołania komisji ds. przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej .

zarzadzenie_nr_0050.102.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.101.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 września 2017 r


w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury ,,Jemioła''.

zarzadzenie_nr_0050.101.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.100.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 września 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy.

zarzadzenie_nr_0050.100.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.99.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 września 2017 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

zarzadzenie_nr_0050.99.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.98.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 września 2017 r


w sprawie w sprawie podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

zarzadzenie_nr_0050.98.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.97.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 września 2017 r


w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, 34-323 Ślemień, ul Spacerowa 3.

zarzadzenie_nr_0050.97.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.96 .2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 września 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy .

zarzadzenie_nr_0050.96.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.95 .2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 września 2017 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017 .

zarzadzenie_nr_0050.95.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.94 .2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 września 2017 r


w sprawie powołania komisji przetargowej .

zarzadzenie_nr_0050.94.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.93.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 13 września 2017 r


w sprawie przekazania realizacji projektu i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu sprawie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej .

zarzadzenie_nr_0050.93.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.92 .2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 września 2017 r


w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Ślemień na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy  Finansowej na rok 2018 i lata następne .

zarzadzenie_nr_0050.92.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.91.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 1 września 2017 r


w sprawie przekazania mienia do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu .

zarzadzenie_nr_0050.91.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.90 .2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 1 września 2017 r


w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Ślemień na rok 2017 .

zarzadzenie_nr_0050.90.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.89.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia 2017 r


w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Ślemień na rok 2017 .

zarzadzenie_nr_0050.89.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.88.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy .

zarzadzenie_nr_0050.88.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.87.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia 2017 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017 .

zarzadzenie_nr_0050.87.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.86.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia 2017 r


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.78.2017 Wójta Gminy Ślemień z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.86.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.85.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia 2017 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.85.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.84.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 sierpnia 2017 r


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.80.2017 Wójta Gminy Ślemień z dnia 24 sierpnia 2017 rok w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień sp. z o. o. zadania własnego Gminy Ślemień w zakresie dowozu, odwozu i opieki dzieci do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu oraz Przedszkola Publicznego w Ślemieniu oraz transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na ternie Gminy Ślemień do przedszkola, szkoły podstawowej, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego lub innej placówki.

zarzadzenie_nr_0050.84.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.83.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 sierpnia 2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.83.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.81.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 24 sierpnia 2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.81.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.80.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 24 sierpnia 2017 r


w sprawie powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień sp. z o. o. zadania własnego Gminy Ślemień w zakresie dowozu, odwozu i opieki dzieci do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu oraz Przedszkola Publicznego w Ślemieniu oraz transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na ternie Gminy Ślemień do przedszkola, szkoły podstawowej, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego lub innej placówki.

zarzadzenie_nr_0050.80.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.79.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 sierpnia 2017 r


w sprawie w sprawie powołania zespołu ds. Rewitalizacji.

zarzadzenie_nr_0050.79.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.78.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 sierpnia 2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.78.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.77.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 sierpnia 2017 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok .

zarzadzenie_nr_0050.77.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.76.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 sierpnia 2017 r


w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

zarzadzenie_nr_0050.76.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.74.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 4 sierpnia 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok .

zarzadzenie_nr_0050.74.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 4 sierpnia 2017 r


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości .

zarzadzenie_nr_0050.73.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.72.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 4 sierpnia 2017 r


w sprawie powołania komisji przetargowej .

zarzadzenie_nr_0050.72.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.71.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 3 sierpnia 2017 r


w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upałów w Urzędzie Gminy Ślemień.

zarzadzenie_nr_0050.71.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.70.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 lipca 2017 r


w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Ślemień z dnia 25 lipca 2017 roku.

zarzadzenie_nr_0050.70.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.69.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 lipca 2017 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok .

zarzadzenie_nr_0050.69.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.68.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 lipca 2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.68.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.67.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 lipca 2017 r


w sprawie powołania komisji przetargowej .

zarzadzenie_nr_0050.67.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.65.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 lipca 2017 r


w sprawie powołania komisji przetargowej .

zarzadzenie_nr_0050.65.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.64.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 lipca 2017 r


w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Ślemień.

zarzadzenie_nr_0050.64.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.63.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 lipca 2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.63.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.62.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 lipca 2017 r


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego .

zarzadzenie_nr_0050.62.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.61.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 czerwca   2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.61.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.60.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 czerwca   2017 r


w sprawie  powołania członków Zespołu oceniającego poziomu wdrożenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ślemień na lata 2016-2025.

zarzadzenie_nr_0050.60.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.59.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 czerwca   2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.59.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.58.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 czerwca   2017 r


w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury - Żywieckiego Parku Etnograficznego.

zarzadzenie_nr_0050.58.2017.pdf  

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.57.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 czerwca   2017 r


w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.

zarzadzenie_nr_0050.57.2017.pdf   

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.56.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 czerwca   2017 r


w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowej instutucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury ,,Jemioła'' w Ślemieniu.

zarzadzenie_nr_0050.56.2017.pdf

  
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.54.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 czerwca   2017 r


w sprawie  zmiany w planach finansowych na 2017 rok.

zarzadzenie_nr_0050.54.2017.pdf

  
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.53.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 czerwca   2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.53.2017.pdf

  
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.52.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 czerwca   2017 r


w sprawie  powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu, 34-323 Ślemień, ul Spacerowa 3.

zarzadzenie_nr_0050.52.2017.pdf

  
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.51.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 7 czerwca   2017 r


w sprawie  zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu.

zarzadzenie_nr_0050.51.2017.pdf
  
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.50.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 maja   2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.50.2017.pdf
  
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.48.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 maja   2017 r


w sprawie  podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

zarzadzenie_nr_0050.48.2017.pdf
   
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.47.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 24 maja 2017 r


w sprawie powołania komisji przetargowej.

zarzadzenie_nr_0050.47.2017.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.46.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 maja 2017 r


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzeniu konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu.

zarzadzenie_nr_0050.46.2017.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.45.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 16 maja 2017 r


w sprawie ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie w 2017 roku Stypendium Twórczego
Gminy Ślemień .

zarzadzenie_nr_0050.45.2017.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.44.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 15 maja 2017 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.44.2017.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.43.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 maja 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok.

zarzadzenie_nr_0050.43.2017.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.42.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 maja 2017 r


w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego Urzędu Gminy Ślemień do Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

zarzadzenie_nr_0050.42.2017.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.41.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 maja 2017 r


w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku
Gminnego Ośrodka Kultury ,,Jemioła" w Ślemieniu i budynku filii w Lasie
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu" .

zarzadzenie_nr_0050.41.2017.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.40.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 maja 2017 r


w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola
Publicznego w Ślemieniu.

zarzadzenie_nr_0050.40.2017.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.39.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 maja 2017 r


w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania
formularzy służących do wydawania dowodów osobistych.

zarzadzenie_nr_0050.39.2017.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.38.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 kwietnia 2017 r


w sprawie zamiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.38.2017.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.37.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 kwietnia 2017 r


w sprawie powołania komisji przetargowej.

zarzadzenie_nr_0050.37.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.36.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 kwietnia 2017 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

zarzadzenie_nr_0050.36.2017.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.35.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 kwietnia 2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok.

zarzadzenie_nr_0050.35.2017.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.34.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 kwietnia 2017 r


w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Ślemień.


zarzadzenie_nr_0050.34.2017.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.33.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 kwietnia 2017 r


w sprawie powołania komisji przetargowej.


zarzadzenie_nr_0050.33.2017.pdf _______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.32.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 4 kwietnia    2017 r


w sprawie   powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu

zarzadzenie_nr_0050.32.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.31.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 marca    2017 r


w sprawie   zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017

zarzadzenie_nr_0050.31.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.30.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 marca  2017 r


w sprawie   zmiany w planach finansowych na 2017 rok

zarzadzenie_nr_0050.30.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.29.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 marca 2017 r


w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2016 rok.

zarzadzenie_nr_0050.29.2017.pdf
zarzadzenie_nr_0050.29.2017_zalacznik_1.pdf
zarzadzenie_nr_0050.29.2017_zalacznik_2.pdf
zarzadzenie_nr_0050.29.2017_zalacznik_3.pdf
zarzadzenie_nr_0050.29.2017_zalacznik_4_-_gbp.pdf
zarzadzenie_nr_0050.29.2017_zalacznik_4_-_gok.pdf
zarzadzenie_nr_0050.29.2017_zalacznik_4_-_zpe.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.28.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 marca    2017 r


w sprawie   powołania komisji do postępowania z dokumentami z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego przeprowadzonych w dniu 17 listopada 2014r. .

zarzadzenie_nr_0050.28.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.27.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 marca    2017 r


w sprawie   zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017   .

zarzadzenie_nr_0050.27.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 0050.25.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 marca  2017 r


w sprawie   zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017 .

zarzadzenie_nr_0050.25.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.24.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 marca    2017 r


w sprawie   zmiany w planach finansowych .

zarzadzenie_nr_0050.24.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

  Zarządzenie Nr 0050.23.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 marca  2017 r


w sprawie powołania komisji w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofetowego .

zarzadzenie_nr_0050.23.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.22 .2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 marca  2017 r


w sprawie   przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r. .

zarzadzenie_nr_0050.22.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.21.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 lutego  2017 r


w sprawie   zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017 .

zarzadzenie_nr_0050.21.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.20.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 lutego  2017 r


w sprawie   zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017 .

zarzadzenie_nr_0050.20.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.19.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 24 lutego  2017 r


w sprawie   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień .

zarzadzenie_nr_0050.19.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.18.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 24 lutego  2017 r


w sprawie  podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok .

zarzadzenie_nr_0050.18.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.17.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 24 lutego  2017 r


w sprawie  realizacji zadania publicznego - Program powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać'',,Jak ryba w wodzie 2017'' .

zarzadzenie_nr_0050.17.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.16.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 lutego  2017 r


w sprawie  zmiany w planach finansowych na 2017 rok   .

zarzadzenie_nr_0050.16.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.15.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 15 lutego  2017 r


w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017

zarzadzenie_nr_0050.15.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.14.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 15 lutego   2017 r


w sprawie powołania komisji przetargowej .

zarzadzenie_nr_0050.14.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.13.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 lutego  2017 r


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych Gminy Ślemień w 2017 roku .

zarzadzenie_nr_0050.13.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.12.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 lutego  2017 r


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu wraz z oddziałem w Lasie dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień .

zarzadzenie_nr_0050.12.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.11.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 lutego  2017 r


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień .

zarzadzenie_nr_0050.11.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.10.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 1 lutego  2017 r


w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok .

zarzadzenie_nr_0050.10.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.9.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 stycznia  2017 r


w sprawie zmiany w planach finansowych na 2017 rok .

zarzadzenie_nr_0050.9.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.8.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 stycznia  2017 r


w sprawie  powołania Komisji Kontrolnej celu przeprowadzenia kontroli w Klubie Sportowo - Rekreacyjnym ,,Dragon'' w zakresie rozliczenia dotacji przekazanej  z budżetu Gminy Ślemień w 2016r.

zarzadzenie_nr_0050.8.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.7.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 stycznia  2017 r


w sprawie planu kontroli zarządczej na 2017 rok w Urzędzie Gminy Ślemień i jednostkach organizacyjnych gminy.

zarzadzenie_nr_0050.7.2017.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.6.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 stycznia    2017 r


w sprawie  ustalenia wysokości opłat za wynajem sali bankietowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu przy ul. Spacerowej 3 oraz sali bankietowej Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie przy ul. Zakopiańskiej 109.

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.3.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 3 stycznia    2017 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.2.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 3 stycznia    2017 r


w sprawie ustalenie wysokości opłat za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Ślemieniu.

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.1.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 3 stycznia  2017 r


w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Ślemień i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

_______________________________________________________________________________________Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-03 13:35:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-25 11:11:49
  • Liczba odsłon: 1389
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804486]

przewiń do góry