GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W GMINIE ŚLEMIEŃ

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
Uczestnikami programu Czyste Powietrze są osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

ZAKRES DOFINANSOWANIA:

1.    Wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła,

2.    modernizacja instalacji Centralnego Ogrzewania,

3.    modernizacja Ciepłej Wody Użytkowej,

4.    wymiana stolarki okiennej oraz drzwi,

5.    docieplenie budynku,

6.    Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalację fotowoltaiczną (tylko w przypadku wymiany źródła ciepła).

DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU:

- dane wnioskodawcy

- adres zamieszkania

- numer księgi wieczystej

- numer ewidencyjny działki

- powierzchnia całkowita budynku/wydzielonego lokalu

- powierzchnia działalności gospodarczej (m2) – jeśli jest prowadzona

- rok oddania budynku do użytkowania albo rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy

- koszty (wycena) poszczególnych przedsięwzięć

- jeśli występuje rozdzielność majątkowa – umowa lub orzeczenie sądu

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub PIT37 za 2021r.

- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa lub oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

 

CZAS REALIZACJI INWESTYCJI:

 
Na realizację inwestycji beneficjent ma 30 miesięcy od daty złożenia wniosku (w przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego).
Kosztem kwalifikowanym są również wydatki poniesione przez mieszkańców na realizację inwestycji jednakże nie starsze niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Mieszkaniec może sam wyliczyć swoją wysokość dotacji korzystając z kalkulatora dotacji dostępnego na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji oraz sprawdzić warunki techniczne w jakich powinny zostać wykonane prace termomodernizacyjne, korzystając z kalkulatora grubości izolacji https:/ https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
Mieszkaniec może również sam złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze do WFOŚiGW w Katowicach poprzez PORTAL BENEFICJENTA na stronie https://portal.wfosigw.katowice.pl/

Dokumentacja programowa dostępna jest na stronie:
https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja
Oficjalna strona Programu to: 
https://czystepowietrze.gov.pl/  

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
czynny jest:

Wtorek:          08:00 – 12:00

Czwartek:       08:00 – 14:00

Telefon kontaktowy: 338654098

Urząd Gminy Ślemień

 

 

POBIERZ ULOTKE

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-14 14:36:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-14 14:37:30
  • Liczba odsłon: 702
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022630]

przewiń do góry