Załącznik Nr 6

Uchwały Budżetowej

Rady Gminy Ślemień

Nr III/19/2006 z dnia 28.12.2006


PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIEDZIAŁ


ROZDZIAŁ


§


NAZWA

KWOTA

DOTACJA

WYDATKI

OGÓŁEM

959 232

959 232


750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA


33 985


33 985


75011


Urzędy wojewódzkie

33 985

33 9852010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie


33 985
4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników


24 7534040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne


1 6004110

Składki ZUS


4 2364120

Składki na FP


6064210

Materiały i wyposażenie


6004300

Zakup usług pozostałych


3004370

Zakup usług telefonii stacjonarnej


5004410

Podróże krajowe służbowe


6004440

Odpis na ZFŚS


790

751URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

1 250

1 250


75101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 250

1 2502010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

1 250
4110

Składki ZUS


1824120

Składki na FP


284170

Wynagrodzenia bezosobowe


1 040

852POMOC SPOŁECZNA

923 997

923 997


85212


świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

884 047884 0472010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

884 047
3110

Świadczenia społeczne


853 7984010

Wynagrodzenie osobowe pracowników


17 5004110

Składki na ubezpieczenia społeczne


7 6844120

Składki na Fundusz Pracy


4294210

Materiały i wyposażenie


8364300

Zakup usług pozostałych


2 5004370

Zakup usług telefonii stacjonarnej


5004700

Szkolenia


4004740

Zakup materiałów papierniczych


400


85213


Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej3 6003 6002010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

3 600
4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne


3 600


85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

36 350


36 3502010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

36 350
3110

Świadczenia społeczne


36 350


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 12:57:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 12:57:25
  • Liczba odsłon: 1969
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808390]

przewiń do góry