Konkurs_pożytek_publiczny_2011_z_zakresu_upowszechniania_kultury_fizycznej i sportu.

- Zarządzenie_w_sprawie_organizacji_otwartego_konkursu

- dz.u.nr.264_poz.2207_z_zawartym_wzorem_oferty_oraz_sprawozdania

Ogłoszenie_o_unieważnieniu_konkursu

- Zarządzenie_w_sprawie_organizacji_otwartego_konkursu

 Konkurs na_pożytek_Publiczny_2011_z_zakresu_upowszechniania_kultury_fizycznej

- Rozporządzenie_Ministra_Pracy_i_Polityki_Społecznej

Ogłoszenie_rozstrzygnięcia_konkursu_z_pożytku_publicznego .

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Ślemien.

Ogłoszenie_o_przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z :  podjęciem przez Radę Gminy Ślemień uchwały nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. “w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień”

Ogłoszenie : Wykaz osób które uzyskały w 2010 roku pomoc publiczną w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Ślemień uchwały nr IV/21/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślemień”

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślemień.

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.  (termin składania wniosków od 01.09.2011 do 30.09.2011

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Furtak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-30 00:52:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-12 08:06:32
  • Liczba odsłon: 4126
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2726221]

przewiń do góry