Zarządzenie Nr 0050.185.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
  zarzadzenie_nr_0050.185.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.184.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  zarzadzenie_nr_0050.184.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.183.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
  zarzadzenie_nr_0050.183.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.182.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  zarzadzenie_nr_0050.182.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.181.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
  zarzadzenie_nr_0050.181.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.178.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  zarzadzenie_nr_0050.178.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.177.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
  zarzadzenie_nr_0050.177.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.176.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
  zarzadzenie_nr_0050.176.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.174.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu
  zarzadzenie_nr_0050.174.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.172.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 20 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
  zarzadzenie_nr_0050.172.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.171.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
 zarzadzenie_nr_0050.171.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.170.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 18 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
  zarzadzenie_nr_0050.170.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.169.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
 zarzadzenie_nr_0050.169.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.168.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
 zarzadzenie_nr_0050.168.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.167.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 grudnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
 zarzadzenie_nr_0050.167.2018.pdf 
 
_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.166.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 listopada      2018 r

 
 
 
w sprawie powierzenia do wykonywania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego dot. palenia w kotłach c.o. w sezonie grzewczym 2018/2019 w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowskiej 148 oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywieckiej 4 w Ślemieniu.
   zarzadzenie_nr_0050.166.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.165.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 listopada      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.165.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.164.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 listopada      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.164.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.162.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 listopada      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
   zarzadzenie_nr_0050.162.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 0050.160.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 listopada      2018 r

 
 
 
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej, rocznej w Urzędzie Gminy Ślemień.
  zarzadzenie_nr_0050.160.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.157.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 13 listopada      2018 r

 
 
 
w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Ślemień tabletów do użytku służbowego
  zarzadzenie_nr_0050.157.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.156.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 października      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  zarzadzenie_nr_0050.156.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.155.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 października      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
  zarzadzenie_nr_0050.155.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.154.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 26 października      2018 r

 
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za III kwartał 2018 roku
  zarzadzenie_nr_0050.154.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.153.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.153.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.152.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.152.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.151.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
zarzadzenie_nr_0050.151.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.150.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.150.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.149.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.149.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.148.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.148.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.147.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.147.2018.pdf
uzasadnienie_zarzadzenie_nr_0050.147.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.146.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 października      2018 r

 
 
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
zarzadzenie_nr_0050.146.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.145.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 października      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.145.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.144.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 października      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.144.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.143.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 września      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
zarzadzenie_nr_0050.143.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.142.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 września      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.142.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.141.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 września      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.141.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.140.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r

 
 
 
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła".
zarzadzenie_nr_0050.140.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.139.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.139.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.138.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r

 
 
 
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
zarzadzenie_nr_0050.138.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.137.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.137.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.136.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.136.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.135.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
zarzadzenie_nr_0050.135.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.134.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 17 września      2018 r

 
 
 
w sprawie powołania komisji ds. przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
zarzadzenie_nr_0050.134.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.133.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 września      2018 r

 
 
 
w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Ślemień na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne
zarzadzenie_nr_0050.133.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.132.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 września      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.132.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.131.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 września      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.131.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.130.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 września      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
zarzadzenie_nr_0050.130.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.129.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 września      2018 r

 
 
 
w sprawie dokonania zgłoszeń uzupełniających do Gminnej Komisji Wyborczej w Ślemieniu
zarzadzenie_nr_0050.129.2018.pdf  
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.128.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.128.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.127.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.127.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.126.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
zarzadzenie_nr_0050.126.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.124.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie przekazania mienia do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu
zarzadzenie_nr_0050.124.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.122.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Wójta w dniu 21 października 2018 roku
       zarzadzenie_nr_0050.122.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.121.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie powołania komisji do odbioru mienia Filii Szkoły Podstawowej w Ślemieniu przy ul. Zakopiańskiej 59 w Lasie.
zarzadzenie_nr_0050.121.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.120.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  zarzadzenie_nr_0050.120.2018.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.119.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
  zarzadzenie_nr_0050.119.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.117.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
     zarzadzenie_nr_0050.117.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.116.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
     zarzadzenie_nr_0050.116.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.115.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upałów w Urzędzie Gminy Ślemień
     zarzadzenie_nr_0050.115.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.114.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 3 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz 325, rok produkcji 1989 i powołania komisji przetargowej
     zarzadzenie_nr_0050.114.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.113.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 2 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego VOLVO FL 44R 4x4 będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Ślemień
     zarzadzenie_nr_0050.113.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.112.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 2 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
     zarzadzenie_nr_0050.112.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.111.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 2 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
     zarzadzenie_nr_0050.111.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.110.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 2 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upałów w Urzędzie Gminy Ślemień
     zarzadzenie_nr_0050.110.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.109.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 1 sierpnia      2018 r

 
 
 
w sprawie przekazania środka trwałego w użyczenie stanowiącego własność Gminy Ślemień
     zarzadzenie_nr_0050.109.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.108.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 lipca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ślemień
     zarzadzenie_nr_ogk0050.108.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.107.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 lipca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
     zarzadzenie_nr_0050.107.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.106.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 lipca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
     zarzadzenie_nr_0050.106.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.105.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 lipca      2018 r

 
 
 
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
     zarzadzenie_nr_0050.105.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 0050.104.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 lipca      2018 r

 
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za II kwartał 2018 roku
     zarzadzenie_nr_0050.104.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.102.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 lipca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
    zarzadzenie_nr_0050.102.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.101.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 lipca      2018 r

 
 
 
w sprawie powołania komisji
    zarzadzenie_nr_0050.101.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.100.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 lipca      2018 r

 
 
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    zarzadzenie_nr_0050.100.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.99.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 11 lipca      2018 r

 
 
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
    zarzadzenie_nr_0050.99.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.98.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 lipca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
    zarzadzenie_nr_0050.98.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.97.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 lipca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
    zarzadzenie_nr_0050.97.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.96.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 lipca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
    zarzadzenie_nr_0050.96.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.92.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 6 lipca      2018 r

 
 
 
w sprawie przekazania w użyczenie środka trwałego (ruchomego) stanowiącego własność Gminy Ślemień w postaci sprzętu ratownictwa medycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ślemień
    zarzadzenie_nr_0050.92.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.91.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
    zarzadzenie_nr_0050.91.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.90.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
    zarzadzenie_nr_0050.90.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.89.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
    zarzadzenie_nr_0050.89.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.88.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 26 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
    zarzadzenie_nr_0050.88.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.87.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 26 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz 325, rok produkcji 1989 i powołania komisji przetargowej
    zarzadzenie_nr_0050.87.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.86.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 26 czerwca      2018 r

 
 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Żywieckiego Parku Etnograficznego za rok 2017
zarzadzenie_nr_0050.86.2018.pdf
   
_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.85.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu za rok 2017
zarzadzenie_nr_0050.85.2018.pdf    

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.84.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu za rok 2017
  zarzadzenie_nr_0050.84.2018.pdf   
 
_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.83.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.55.2015 Wójta Gminy Ślemień z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego
_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.80.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
    zarzadzenie_nr_0050.80.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.79.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
    zarzadzenie_nr_0050.79.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.78.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
    zarzadzenie_nr_0050.78.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.77.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie udzielenia upoważnień do realizacji rządowego programu "Dobry start"
    zarzadzenie_nr_0050.77.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.75.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
    zarzadzenie_nr_0050.75.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.74.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
    zarzadzenie_nr_0050.74.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.72.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 7 czerwca      2018 r

 
 
 
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu podczas jego nieobecności.
    zarzadzenie_nr_0050.72.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.71.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 maja      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
    zarzadzenie_nr_0050.71.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.70.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 maja      2018 r

 
 
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
   zarzadzenie_nr_0050.70.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.68.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 maja      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
   zarzadzenie_nr_0050.68.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.67.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 maja      2018 r

 
 
 
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
   zarzadzenie_nr_0050.67.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.66.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 maja     2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
   zarzadzenie_nr_0050.66.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.65.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 maja      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
   zarzadzenie_nr_0050.65.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.64.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 10 maja      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
   zarzadzenie_nr_0050.64.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.63.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 8 maja      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
   zarzadzenie_nr_0050.63.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.61.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 7 maja      2018 r

 
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 0050.56.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
   zarzadzenie_nr_0050.61.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.60.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki
   zarzadzenie_nr_0050.60.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.58.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za I kwartał 2018 roku
   zarzadzenie_nr_0050.58.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.57.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
   zarzadzenie_nr_0050.57.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.56.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
   zarzadzenie_nr_0050.56.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.55.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 24 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  zarzadzenie_nr_0050.55.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.54.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 4 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.54.2018.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.53.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  zarzadzenie_nr_0050.53.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.52.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
zarzadzenie_nr_0050.52.2018.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.51.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.51.2018.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.50.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.50.2018.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.49.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 16 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością lub w posiadaniu Gminy Ślemień
  zarzadzenie_nr_0050.49.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.48.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 16 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy Ślemień i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_0050.48.2018.pdf
_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.47.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 16 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
  zarzadzenie_nr_0050.47.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.46.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 4 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_sg.0050.46.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.45.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 4 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_sg.0050.45.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.44.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 4 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
zarzadzenie_nr_sg.0050.44.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.43.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 4 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
zarzadzenie_nr_sg.0050.43.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.42.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 4 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędy Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_sg.0050.42.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 0050.41.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 9 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie_nr_sg.0050.41.2018.pdf  

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.39.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 4 kwietnia      2018 r

 
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 0050.80.2017 Wójta Gminy Ślemień z dnia 24 sierpnia 2017 roku.
  zarzadzenie_nr_sg.0050.39.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.38.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 marca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie_nr_sg.0050.38.2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.36.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 marca      2018 r

 
 
 
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Ślemień za 2017 rok
zarzadzenie_nr_0050.36.2018.pdf


_______________________________________________________________________________________
 
Zarządzenie Nr 0050.35.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 marca      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
  zarzadzenie_nr_sg.0050.35.2018.pdf


_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.34.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 marca      2018 r

 
 
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
  zarzadzenie_nr_sg.0050.34.2018.pdf


_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.32.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 marca      2018 r

 
 
 
w sprawie powołania Rady Programowej gazety "Informator Samorządowy Gminy Ślemień"
  zarzadzenie_nr_sg.0050.32.2018.pdf


_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.31.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 23 marca      2018 r

 
 
 
w sprawie powołania Redaktora Naczelnego gazety "Informator Samorządowy Gminy Ślemień"
  zarzadzenie_nr_sg.0050.31.2018.pdf


_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.30.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 marca      2018 r

 
 
 
w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego gazety "Informator Samorządowy Gminy Ślemień"
  zarzadzenie_nr_sg.0050.30.2018.pdf

 
_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.29.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 22 marca      2018 r

 
 
 
w sprawie zasad przyjmowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych
_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.28.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 marca      2018 r

 
 
 
w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie gminnym.
  zarzadzenie_nr_sg.0050.28.2018.pdf


_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.27.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 05 marca      2018 r

 
 
 
w sprawie procedury przeprowadzania kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Ślemień
  zarzadzenie_nr_sg.0050.27.2018.pdf


_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.26.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 lutego      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy
  zarzadzenie_nr_sg.0050.26.2018.pdf


_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.25.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 27 lutego      2018 r

 
 
 
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
  zarzadzenie_nr_sg.0050.25.2018.pdf


_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.24.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 26 lutego      2018 r

 
 
 
w sprawie ogłoszenia Regulaminu naboru deklaracji dla mieszkańców Gminy Ślemień w ramach projektu parasolowego "Słoneczna Kraina Żywiecka"
zarzadzenie_nr_sg.0050.24.2018.pdf  


_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.22.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 lutego      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie0050.22.2018.pdf

 

 

 

_______________________________________________________________________________________  
Zarządzenie Nr 0050.21.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 21 lutego      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie0050.21.2018.pdf
 

_______________________________________________________________________________________ 
Zarządzenie Nr 0050.20.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 lutego      2018 r

 
 
 
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok
zarzadzenie0050.20.2018.pdf


_______________________________________________________________________________________ 
Zarządzenie Nr 0050.19.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 07 lutego      2018 r

 
 
 
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 rok w Urzędzie Gminy Ślemień i jednostkach organizacyjnych gminy.
zarzadzenie0050.19.2018.pdf

 
_______________________________________________________________________________________ 
Zarządzenie Nr 0050.18.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 07 lutego      2018 r

 
 
 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie0050.18.2018.pdf

 
_______________________________________________________________________________________ 
Zarządzenie Nr 0050.17.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 07 lutego      2018 r

 
w sprawie realizacji zadania publicznego - Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", "Jak ryba w wodzie 2018"
zarzadzenie0050.17.2018.pdf

 
_______________________________________________________________________________________  Zarządzenie Nr 0050.16.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 07 lutego      2018 r

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie0050.16.2018.pdf

 
_______________________________________________________________________________________  Zarządzenie Nr 0050.15.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 07 lutego      2018 r

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w 2018 roku
zarzadzenie0050.15.2018.pdf

 
_______________________________________________________________________________________  
Zarządzenie Nr 0050.14.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 05 lutego      2018 r

 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie0050.14.2018.pdf

 
_______________________________________________________________________________________ 
Zarządzenie Nr 0050.13.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 05 lutego      2018 r

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie0050.13.2018.pdf
  _______________________________________________________________________________________  
Zarządzenie Nr 0050.12.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 01 lutego      2018 r

 
w sprawie powołania komisji przetargowej
zarzadzenie0050.12.2018.pdf

 
_______________________________________________________________________________________  
Zarządzenie Nr 0050.11.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 stycznia     2018 r

 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
_______________________________________________________________________________________ 
Zarządzenie Nr 0050.10.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 stycznia     2018 r

 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie0050.10.2018.pdf


 
_______________________________________________________________________________________  
Zarządzenie Nr 0050.9.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 29 stycznia     2018 r

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
zarzadzenie0050.9.2018.pdf


 
_______________________________________________________________________________________  
Zarządzenie Nr 0050.8.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 stycznia     2018 r

 
w sprawie zmian w planach finansowych na 2018 rok Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
zarzadzenie0050.8.2018.pdf


 
_______________________________________________________________________________________  
Zarządzenie Nr 0050.7.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 stycznia     2018 r


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018

zarzadzenie0050.7.2018.pdf

 

_______________________________________________________________________________________  
Zarządzenie Nr 0050.6.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 stycznia     2018 r


w sprawie przekazywania informacji o udzielanych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

_______________________________________________________________________________________ 
Zarządzenie Nr 0050.5.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 25 stycznia     2018 r

 

  w sprawie procedury dokonania zmian budżetu


_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.4.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 15 stycznia     2018 r

 

 

w sprawie zmiany w planach finansowych na 2018 rok

zarzadzenie0050-4-2018.pdf

    _______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.3.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 stycznia     2018 r

 

 

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Ślemień na 2018 rok

zarzadzenie0050-3-2018.pdf

    _______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.2.2018
 
 
 

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 2 stycznia     2018 r

 

 

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.

zarzadzenie0050-2-2018.pdf

_______________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 0050.1.2018

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 2 stycznia   2018 r

 

 

w sprawie zasad obiegu korespondencji i dokumentów przy wykorzystaniu systemu elektronicznego edokument2 w Urzędzie Gminy w Ślemieniu   .

zarzadzenie0050-1-2018.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-06 21:55:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-17 11:20:21
  • Liczba odsłon: 1241
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808165]

przewiń do góry