SKARBNIK GMINY


Do zakresu działania i kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
 1. Realizowanie ustawy o finansach publicznych, o podatkach, opłatach lokalnych, opłacie skarbowej oraz innych aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową Gminy.
 2. Wykonywanie zadań kontrolnych w zakresie finansów wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
 3. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Gminy i prawidłową realizacją budżetu Gminy.
 4. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku Urzędu oraz jednostek organizacyjnych.
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 6. Kontrasygnowanie dokumentów, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych.
 7. Inicjowanie założeń polityki finansowej Gminy.
 8. Gromadzenie materiałów oraz opracowanie projektu budżetu.
 9. Dokonywanie analiz budżetu oraz bieżące informowanie Wójta o jego realizacji, a także o sytuacji finansowej Gminy.
 10. Przekazywanie Kierownikom Referatów, pracownikom na samodzielnych stanowiskach oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy wytycznych i danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego.
 11. Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 12. Kontrola i nadzór nad powszechnością i prawidłowością poboru podatków. Przedkładanie Wójtowi sprawozdań finansowych i opisowych z realizacji budżetu Gminy.
 13. Wykonywanie zadań Kierownika Referatu Finansowego.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-14 08:56:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-14 08:56:44
 • Liczba odsłon: 1994
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022646]

przewiń do góry