Uchwała Nr XXIII / 161 / 2005

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 26 stycznia 2005r

w sprawie:utworzenia i przystąpienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąNa podstawie art.9 ust.2 oraz art.18 ust.2 pkt.9 lit.f ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.2001 r Nr.142 ,poz.1591 z póżn.zm/,art.9 i 10 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r Nr.9 poz.43 z póżn.zm/ Rada Gminy Ślemień

uchwala ,co następuje

§1


Wyrazić zgodę na utworzenie wspólnie z innymi podmiotami oraz przystąpienie do nowotworzonej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą PKS Żywiec “Beskidy” Sp.z.o.o z siedzibą w Żywcu

§2


Przedmiot działalności nowotworzonej Spółki PKS Żywiec “Beskidy” Sp.z.o.o stanowi zadania o charakterze użyteczności publicznej określone w art.7 ustawy o samorządzie gminy w szczególności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

§3


Upoważnia się Wójta do nabycia udziałów w Spółce PKS Żywiec “Beskidy” Sp.z.o.o do kwoty 3.500 zł/trzy tysiące pięćset złotych/


§4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy


§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 11:29:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 11:29:33
  • Liczba odsłon: 2102
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808290]

przewiń do góry