Zarządzenia
Wójta Gminy Ślemień
w 2013r.Zarządzenie nr SG 0050.119.2013 
z dnia 25 listopada 2013r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ślemień i jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień
 

Zarządzenie nr SG 0050.82.2013 
z dnia 3 września 2013r.
w sprawie trybu i terminu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Ślmeień na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i lata następne
 

Zarządzenie nr SG 0050.34.2013
z dnia 9 kwietnia 2013r.
w sprawie zasad organizacji funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w gminie Ślemień


Zarządzenie nr SG 0050.33a.2013
z dnia 29 marca 2013r.
w sprawie zmian w planie wydatków


Zarządzenie nr SG 0050.33.2013
z dnia 29 marca 2013r.
w sprawie zmian w planie wydatków


Zarządzenie nr SG 0050.32.2013
z dnia 28 marca 2013r.
w sprawie zmian w planie wydatków


Zarządzenie nr SG 0050.31.2013
z dnia 28 marca 2013r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ślemień wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok i przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury.


Zarządzenie nr SG 0050.30.2013
z dnia 27 marca 2013r.
w sprawie zmian w planie wydatków


Zarządzenie nr SG 0050.29.2013
z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie podziału rezerwy ogólnej
oraz zmian w budżecie gminy na 2013 rok


Zarządzenie nr SG 0050.28.2013
z dnia 15 marca 2013r.
w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między
jednostkami budżetowymi przy sporządzaniu
łącznych sprawozdań finansowych za rok 2012


Zarządzenie nr SG 0050.27.2013
z dnia 15 marca 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie nr SG 0050.26.2013
z dnia 15 marca 2013r.
w sprawie wysokości opłat za wynajem sali bankietowej
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu
oraz sali bankietowej klubu "Kuba" w Lasie.


Zarządzenie nr SG 0050.25.2013
z dnia 14 marca 2013r.
w sprawie zarządzenia kontroli doraźnej
w Zakładzie Usług Komunalnych w Ślemieniu w roku 2013


Zarządzenie nr SG 0050.24.2013
z dnia 142rca 2013r.
w sprawie zasad świadczenia usług środkami transportowymi
 i sprzętem stanowiącym własność Gminy Ślemień


Zarządzenie nr SG 0050.23.2013
z dnia 12 marca 2013r.
w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych
 w Urzędzie Gminy Ślemień


(Zarządzenie)


(Polityka Bezpieczeństwa)


(Instrukcja zarządzania)


 
Zarządzenie nr SG 0050.22.2013
z dnia 11 marca 2013r.
w sprawie zmian w planie wydatków


Zarządzenie nr SG 0050.21.2013
z dnia 28 luty 2013r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami


Zarządzenie nr SG 0050.20.2013
z dnia 28 luty 2013r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień
w planie wydatków bieżących jednostki


Zarządzenie nr SG 0050.19.2013
z dnia 28 luty 2013r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań


Zarządzenie nr SG 0050.18.2013
z dnia 28 luty 2013r.
w sprawie podziału rezerwy ogólnej zmian w budżecie gminy na 2013 rok


Zarządzenie nr SG 0050.17.2013
z dnia 28 luty 2013r.
w sprawie zmian w planie wydatków


Zarządzenie nr SG 0050.16.2013
z dnia 27 luty 2013r.
w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu przeprowadzenia likwidacji
Zakładu Usług Komunalnych w Ślemieniu oraz wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za przeprowadzenie procesu likwidacji


Zarządzenie nr SG 0050.15.2013
z dnia 28 luty 2013r.
w sprawie organizacji i przetwarzania danych osobowych
przez pracowników Urzędu gminy Ślemień


Zarządzenie nr
SG 0050.14.2013
z dnia 22 luty 2013r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej pozostałych środków trwałych
tj instrumentów muzycznych w Gminie Ślemień


Zarządzenie nr
SG 0050.13.2013
z dnia 18 luty 2013r.
w sprawie zmian w planie finansowym


Zarządzenie nr SG 0050.12.2013
z dnia 14 luty 2013r.
w sprawie zmian w budżecie


Zarządzenie nr SG 0050.11.2013
z dnia 13 luty 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian do
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ślemień.


Zarządzenie nr SG 0050.10.2013
z dnia 05 luty 2013r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Ślemień w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Zarządzenie nr SG 0050.9.2013
z dnia 31 stycznia 2013r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.55.2012r.
 Wójta Gminy Ślemień z dnia 11 maja 2012r.
dotyczącego wprowadzenia zmian do Zarządzenia
Nr SG.0050.108.2011r.  Wójta Gminy Ślemień z dnia 30 grudnia 2011r.
dotyczącego zarządzania ryzykiem


Zarządzenie nr SG 0050.8.2013
z dnia 31 stycznia 2013r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.38.2012r.
 Wójta Gminy Ślemień z dnia 28 marca 2012r.
dotyczącego zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej
 w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją


Zarządzenie nr SG 0050.7.2013
z dnia 30 stycznia 2013r.
w sprawie zmian w budżecieZarządzenie nr SG 0050.6.2013
z dnia 24 stycznia 2013r.
w sprawie planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Ślemieniu w 2013r.

Zarządzenie nr SG 0050.5.2013
z dnia 11 stycznia 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr SG 0050.4.2013
z dnia 04 stycznia 2013r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
na terenie Gminnego Zakładu tartacznego w związku z upływem terminu
na jaki została zawarta umowa numer FZ-Dz-0815-1/2010 z dnia 02 stycznia 2010 roku.

Zarządzenie nr SG 0050.3.2013
z dnia 03 stycznia 2013r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

Zarządzenie nr SG 0050.2.2013
z dnia 02 stycznia 2013r.
w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego


Zarządzeni nr SG 0050.1.2013
z dnia 02 stycznia 2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-25 12:21:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-25 20:31:14
  • Liczba odsłon: 2587
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022805]

przewiń do góry