BIURO RADY

 1. Prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego.

 2. Przygotowanie we współpracy z Referatami i pracownikami na samodzielnych stanowiskach materiałów pod obrady sesji Rady.

 3. Prowadzenie spraw związanych z obsługą i protokołowaniem posiedzeń Rady i Komisji.

 4. Prowadzenie dokumentacji prac Rady.

 5. Współpraca z Radami Sołeckimi i Sołtysami.

 6. Prowadzenie spraw osobowych radnych.

 7. Prowadzenie rejestru opinii Komisji Rady.

 8. Prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych i Komisji, czuwanie nad ich terminowym załatwianiem i informowanie Wójta Gminy o nieprawidłowościach z tym związanych.

 9. Prowadzenie rejestru uchwał Rady.

 10. Organizacja wyborów ławników do sądów powszechnych.

 11. Przekazywanie uchwał Wójtowi w ciągu 4 dni od daty ich podjęcia.

 12. Przekazywanie Wójtowi treści interpelacji radnych i wniosków, na które nie udzielono wyczerpujących odpowiedzi w czasie trwania sesji.

 13. Obsługa kancelaryjno - biurowa Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego, po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

 14. Przygotowywanie - W razie potrzeby informacji - dla Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.

 15. Wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem aktów prawa miejscowego.

 16. Prowadzenie spraw wynikających z ustawowego obowiązku składania oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń, o których mowa W ustawie o samorządzie gminnym i innych ustawach, przez radnych.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-14 09:45:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-14 09:45:44
 • Liczba odsłon: 1518
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808226]

przewiń do góry