Uchwała Nr III/22/2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia 2006 r.w sprawie: zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ślemieniu w Zespół Szkół w ŚlemieniuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 58 oraz 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.)

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:§ 1

  1. Z dniem 1 września 2007 r. Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu i Gimnazjum w Ślemieniu zamierza połączyć się w Zespół Szkół w Ślemieniu.

  2. Siedzibą Zespołu Szkół będzie budynek Szkoły Podstawowej w Ślemieniu, 34-323 Ślemień 404.

§ 2

Obwód Zespołu Szkół stanowić będą: obwód Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz obwód Gimnazjum w Ślemieniu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-08 08:36:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-08 08:36:48
  • Liczba odsłon: 2114
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808149]

przewiń do góry