Uchwała Nr XXII / 158 /2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 6 listopada  2008 roku

 

 

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 

 

                        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.  c  i art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 Nr 249, poz 2104 ze zm.)

 

 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.345.641,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden zł) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na  spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek .

 

§ 2

 

Kredyt zostanie zaciągnięty w 2008 roku i będzie spłacany z dochodów własnych Gminy w latach 2009 – 2013.

 

§ 3

 

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel In blanco

 

§ 4

 

Zobowiązuje się Wójta Gminy Ślemień do zaciągnięcia kredytu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 11:45:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 11:45:05
  • Liczba odsłon: 2157
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808264]

przewiń do góry