Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych w 2013 rokuUrząd Gminy w Ślemieniu informuje, że Wójt Gminy Ślemień po przeanalizowaniu stanowiska Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 dokonał następującego wyboru w wyżej wymienionym zakresie:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji

1.

LKS „Smrek” ul. Sportowa 4, Ślemień

Upowszechnianie kultury fizycznej             i sportu na terenie Gminy Ślemień

13 000 zł

2.

Klub Sportowo-Rekreacyjny „Dragon” ul. Zielona 7, Żywiec

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zakresie sztuk walki stylu  ju-jitsu i karate sportowe

3 000 zł

 

W ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w roku 2013 złożono 4 oferty:

  1. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna, 34-300 Żywiec, Aleja Wolności 4
  2. Klub Sportowo-Rekreacyjny „DRAGON”, 34-300 Żywiec ul. Zielona 7– Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych z zakresu ju-jitsu i karate sportowe
  3. Klub Sportowo-Rekreacyjny „DRAGON”, 34-300 Żywiec ul. Zielona 7 – Zadanie Nr 2: Organizacja zawodów Sportowych w ju-jitsu i karate sportowe na terenie gminy Ślemień
  4. Ludowy Klub Sportowy „SMREK”, ul. Sportowa 4, 34-323 Ślemień

Wszystkie oferty zostały złożone w wymaganym terminie. Po otwarciu ofert stwierdzono, że 3 oferty (jedna LKS-u i dwie DRAGONU) spełniają wszystkie wymagania formalne. W ofercie Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Żywiecczyzna, zabrakło „Oświadczenia, że podmiot nie uprawniony nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 145, ust 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. /Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104 ze zm/ z prawa do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji”. Na podstawie § 12 ust. 6 uchwały Nr XXIX.144.2012 Rady Gminy Ślemień z dnia 31.10.2012 roku oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Żywiecczyzna nie została zakwalifikowana do oceny merytorycznej.

Biorąc pod uwagę społeczne zainteresowanie daną dyscypliną sportu, finansowe warunki ofert, cykliczność, rangę imprezy postanowiono przyznać dotację jak w kwocie powyżej.

 

Wójt Gminy Ślemień

Andrzej Piecha   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-11 18:18:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-11 18:18:44
  • Liczba odsłon: 1691
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964394]

przewiń do góry